onsdag 30. mai 2018

Helseteknologi

Konferansen om digitalisering, personspesifikk behandling og kunstig intelligens.

Helseteknologi vil endre dagens helse- og omsorgstjenester. Bli med på DNs helseteknologikonferanse og lær fra nasjonale og internasjonale eksperter om teknologiske muligheter, case og innovasjoner innenfor blant annet AI, big data, robotics, nanomedisin, genetics, CRISPR og presisjonsmedisin. Vi ser også nærmere på markedsutsiktene, økonomi og samfunnsmessige konsekvenser.

Tid

30. mai 2018

kl 09:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

30. mai

Sted

Gamle Museet, Dronningensgate 4, Kvadraturen, 0152 Oslo

Pris

Ordinærpris: 4.490,-

Abonnementspris: 3.490,-

Gründerpris: 1.250,-

Påmeldingen er stengt.

Vis fullt konferanseprogram

Kl. 08.00Registrering, kaffe og te
Kl. 09.00Velkommen og innledning ved konferansier
Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv
Kl. 09.05Helsenæring og helseteknologi - hva vil regjeringen?
Bent Høie, helseminister
Kl. 09.15Pasienten som aktiv ressurs i egen forebygging, diagnose, behandling og rehabilitering i et globalt helsemarked
Eirik Næss-Ulseth, seriegründer
Kl. 09.40Veien til digital presisjonsmedisin
Thomas Smedsrud, prosjektleder BigMed-prosjektet
Kl. 10.05Pause
Kl. 10.30Verdensmester i ultralyd
Svein-Erik Måsøy, NTNU, Industri liaison og forsker i Center for Innovative Ultrasound Solutions
Kl. 10.55CRISPR - når livet kan redigeres
Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet
Kl. 11.20Nanomedisin for mer treffsikker behandling
Yrr Mørch, seniorforsker i Sintef
Kl. 11.40Lunsj
Kl. 12.30Oljealder på hell og eldrebølge krever ny verdiskaping og nye jobber
Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO
Kl. 12.50Case: Livreddende overvåkning av hjerteopererte - mikroteknologi møter hjertekirurgi
Jonas Tyssø, leder for utvikling i Cardiaccs
Kl. 13.00Case: Giving the world a helping hand
Christian Fredrik Stray, CEO og co-founder i Hy5
Kl. 13.10Case: Acoustic Cluster Therapy: a targeted treatment for cancer!
Dr. Per Christian Sontum , CEO og co-founder i Phoenix Solutions
Kl. 13.20Pause
Kl. 13.40Are we ready for regenerative medicine?
Dr. Masha Strømme, gründer og hovedinvestor i Fortuna Fix
Kl. 14.00The future is brighter than you can imagine - here's why
Dr. Mouna Esmaeilzadeh, doktor, hjerneforsker, visjonær gründer og TV personlighet
Kl. 14.30Oppsummering og avslutning
Bekreftede foredragsholdere

Bent Høie, helseminister:

Bent Høie har siden 2013 vært helseminister i Erna Solbergs regjering. Høie ble innvalgt på Stortinget i 2000, og ledet blant annet Stortingets helse- og omsorgskomité i 2009–2013.

Mouna Esmaeilzadeh, medical doctor, neuroscientist, visionary entrepreneur and TV profile:

Internationally acknowledged for founding the first longevity clinic to use genetic analysis and other modern technology in preventive health examinations a decade ago, she has been the personal doctor and advisor to some of the world’s most prestigious business men, athletes and artists. Dr. Mouna has been a pioneer in the field of preventive medicine during the last decade and a leading authority in longevity and the future of health. Today, she is a well-known and respected science communicator in Scandinavia and a popular face on the Swedish TV, being the expert science communicator for the Nobel Prize coverage, as well as from her inspiring program at the Swedish Today Show - covering science, technology, future of health, and sharing her knowledge about how the brain works and how the future of technology will change everything from diseases to our social norms. In addition to her medical carrier, she holds a Master’s degree in philosophy and speaks about the future of human life and technology with philosophical twists.

Dr. Masha Strømme, founding and lead investor in Fortuna Fix:

Dr. Masha Strømme, founding and lead investor in Fortuna Fix through Salamander Invest AS, and SVP Corporate Development at Fortuna Fix. Masha is an experienced healthcare executive and has held key positions at Morgan Stanley in Corporate Finance Healthcare in London and at Altium Capital (Apax). Healthcare investor within regenerative medicine, drug delivery, diagnostics and female health, Masha focuses on financing and developing therapeutic modalities that are effective (curative rather than palliative), targeted (personalised/better patient profiling through better diagnostics) and affordable. Masha has a Bachelor in Science from McGill University, and D.Phil in Genetics and Neuroscience from Oxford where she was a Rhodes Scholar.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO:

Øystein Dørum begynte i NHO 1. desember 2016, og kom da fra tilsvarende stilling i DNB Markets. Han har tidligere vært rådgiver og underdirektør i Finansdepartementet og seniorøkonom i Sparebanken NOR. Dørum har embetseksamen i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han har i tillegg en mastergrad i statsvitenskap fra London School of Economics og et grunnfag i sosialantropologi, og er autorisert finansanalytiker.

Ýrr Mørch, seniorforsker SINTEF:

Ýrr Mørch er seniorforsker ved SINTEF. Hovedmålet ved hennes forskning er å forbedre behanding av sykdommer som kreft og alvorlige infeksjoner ved hjelp av nanomedisin. Sammen med kollegaer og akademiske samarbeidspartnere har Ýrr Mørch jobbet med utvikling og optimalisering av nanopartikler og med forståelse av hvordan disse små nanomedisinene kan påvirke celler og vev. Ýrr Mørch er kjemiker og har doktorgrad innen bioteknologi fra NTNU. Hun har ledet og vært involvert i et stort antall internasjonale og nasjonale forskerprosjekter innen nanomedisin.

Thomas Smedsrud, prosjektleder BigMed-prosjektet:

Thomas Smedsrud leder BigMed-prosjektet ved Intervensjonssenteret på OUS. Prosjektet skal legge til rette for presisjonsmedisin ved bruk av stordata og er et fyrtårnprosjekt i Forskningsrådet. Smedsrud er lege og har blant annet bakgrunn fra McKinsey og Accenture, samt som klinikker ved OUS.

Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet:

Sigrid er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia. Hun har en Phd fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, et arbeid som ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015. Sigrid jobber nå som seniorrådgiver i Bioteknologirådet, hvor hun følger utviklingen innen bioteknologi tett, og setter fokus på de vitenskapelige og samfunnsmessige sidene ved dette. Hun bruker mye tid på å formidle kunnskap om CRISPR og annen bioteknologi for alt fra akademikere og byråkrater til skoleelever og mannen i gata.

Per Sontum, CEO and co-founder of Phoenix Solutions:

Per Sontum (MSc Chemistry, PhD Pharmacy) is the CEO and co-founder of Phoenix Solutions, a Norwegian biotech company developing a novel concept for targeted drug delivery; Acoustic Cluster Therapy (ACT®). ACT® has a unique ability to increase the therapeutic efficacy of a wide range of drugs for treatment of a wide range of diseases and can also be utilized to reduce serious side effects. Phoenix is currently focusing on the oncology area but, ACT® may also be applied to a range of other medicinal segments such at treatment of diseases of the central nervous system (e.g. stroke, Alzheimer, Parkinson, cancer etc.). Prior to joining Phoenix, Dr. Sontum served 25 years as a scientist at GE Healthcare (former Nycomed Imaging) working primarily on contrast agents for ultrasound imaging, with significant contributions to the development of Sonazoid™ and Optison®.

Jonas Tyssø, leder for utvikling i Cardiaccs AS:

Jonas Tyssø er MSc/Sivilingeniør i Kybernetikk fra NTNU og leder for utvikling i Cardiaccs AS. Han har mange års erfaring med teknologiutvikling både fra oppstarts- og etablerte selskap og har siden 2014 jobbet med å kommersialisere en helt ny metode for overvåkning av hjerteopererte. Metoden er et resultatet av 15 år med forskning ved Intervensjonssenteret på OUS, og Cardiaccs skal i løpet av 2018 utføre kliniske studier og gjøre seg klare for sitt internasjonale gjennombrudd innenfor hjerteovervåkning.

Christian Fredrik Stray, CEO of Hy5:

Mr. Christian Fredrik Stray (born 1978) is co-founder and CEO of Hy5. Prior to this he has several years of experience from the global medical device company, Biomet. From 2008-2011 he held the position as CEO of Biomet Norge, and from 2011-2014 as CEO of Biomet Nordic. Mr. Stray holds a Bachelor of Science in Biomedical Engineering and an executive MBA from ESCP-EAP (Paris) and the Norwegian School of Management (BI). Mr. Stray holds several board appointments for companies both in Norway and Scandinavia, primarily within the medical and digital industry, among others Snappit and Norwegian Air Shuttle.

Svein-Erik Måsøy, Industri liaison og forsker i Center for Innovative Ultrasound Solutions:

Svein-Erik Måsøy er forsker og seriegründer og har lang erfaring fra både forskning og næringsliv. Til daglig er han Industri Liaison i Center for Innovative Ultrasound Solutions - CIUS - ved NTNU i Trondheim. CIUS er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon og har som formål å stimulere innovasjon i næringslivet basert på forskning. CIUS er et tverrfaglig sektorsamarbeid mellom medisin, maritim og olje og gass næringen med 19 partnerinstitusjoner fra privat næringsliv, universiteter, private forskningsstiftelser, sykehus og regionale helseforetak.

Eirik Næss-Ulseth, seriegründer:

Eirik Næss-Ulseth has during the last 30 years been working with establishing, developing, scaling and investing in high technology companies within ICT, medicine and biotechnology in Europe and US. He has a MSc. in Physics and a MBA in Finance, and is a member of the Health&Care21 group aimed at developing a National Research and Innovation Strategy on Health and Care for the 21st Century in Norway. He is also board chairman of the User-driven Research based Innovation (BIA) in the Research Council of Norway, and a member of the board of Norway Health Tech and UiO:Life Science. Eirik received the Oslo Innovation Award in 2011.

Del denne konferansen

Partnere