torsdag 30. mars 2017

Økonomisk kriminalitet

Hold deg oppdatert på lokale og globale trusler og utfordringer

Økonomisk kriminalitet utgjør en alvorlig trussel mot enkeltpersoner, næringslivet, velferdsstaten og demokratiet. For selv om verden blir mindre, blir fallgruvene større og mer kompliserte. For næringslivet kan compliance være et krevende landskap, og nasjonale og internasjonale myndighetsorganer stiller stadig strengere krav til anti-korrupsjonsarbeid. Hold deg oppdatert på utviklingen, og møt noen av Norges fremste eksperter på compliance, anti-korrupsjon, foretaksstraff, cybercrime og informasjonstyveri.

Key Note: Bradley Birkenfeld - mannen som åpnet Sveits.

Bankmann Bradley Birkenfeld drev reneste James Bond-virksomheten for å hjelpe kundene sine med å snyte på skatten, blant annet ved å smugle diamanter gjemt i en i tannkremtube. Det var før han bestemte seg for å varsle om hvordan egen arbeidsgiver og andre sveitsiske banker hjalp rike amerikanere med å gjemme bort formuene sine i skatteparadiser. Birkenfeld mottok hele 600 millioner kroner i belønning for å ha sikret amerikanske skattemyndigheter informasjon som foreløpig har gitt dem titalls milliarder kroner i ekstra skatteinntekter.

Case: Thorleif Enger, tidligere konsernsjef i Yara - Deler erfaringer og refleksjoner etter frikjennelsen for korrupsjon.

Tid

30. mars 2017

kl 09:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

30. mars

Sted

Gamle Museet, Dronningensgate 4, Kvadraturen, 0152 Oslo

Pris

Abonnerer på DN: 3.000,-

Ordinær deltagerpris: 4.000,-

Vis fullt konferanseprogram

08.30Registrering og servering av kaffe og te
09.00Velkommen til konferansen - innledning ved Gøran Skaalmo, journalist i Dagens Næringsliv
09.10

Status Norge – dagens risikobilde og fremtidens utfordringer knyttet til økonomisk kriminalitet

Trond Eirik Schea, sjef for ØKOKRIM

09.30

Global Outlook - mannen som åpnet Sveits

Bradley Birkenfeld, varsler og tidligere bankmann i UBS

10.10Pause/mingling
10.30

Komplekse selskapsstrukturer, reguleringer og lovverk -  kan fremme, ikke hemme morgendagens kriminalitet

Linn Anker-Sørensen, forsker og doktorgradsstipendiat ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

10.50

Arbeid med åpenhetskultur og beskyttelse av varslere – stadig viktigere, fortsatt utfordrende?

Jan Fougner, advokat og partner i Wiersholm, professor II i arbeidsrett på Handelshøyskolen BI

11.15

Frikjent! Erfaringer og refleksjoner fra en tid under mistanke

Thorleif Enger, tidligere konsernsjef i Yara

11.40Lunsj
12.30

DN: Slik løste vi Westerdals-saken

DNs journalister avdekket hvordan privatskolen Westerdals i en årrekke feilrapporterte elever til myndighetene og fikk statsstøtte til å drive studier uten offentlig godkjennelse, tok ulovlig høye skolepenger fra elevene - og hvordan eierne flyttet over 100 millioner kroner fra de statsstøttede privatskolene sine til morselskapet til tross for forbud mot utbytte.

Gøran Skaalmo, Dagens Næringsliv

12.45

Compliance-risiko tilknyttet mellommenn og samarbeidspartnere – et minefelt for norske virksomheter

Thomas S. Brandi, partner og advokat i Selmer

13.05

Mennesket - styrt av fornuft eller følelser?

Jon G. Reichelt, sjefpsykiater i Forsvaret

13.25

Risikobildet i den digitale hverdag, hvordan håndtere mistanke om informasjonstyveri og bevissikring utenfor rettssak

Dagfinn Buset fra BDO Sikkerhet og beredskap og Kristian Thaysen fra BDO compliance og gransking

14.00

Takk for i dag, og vel hjem!

Bekreftede foredragsholdere

Trond Eirik Schea, sjef for ØKOKRIM:

Trond Eirik Schea er jurist og har vært ØKOKRIM-sjef siden 2009. Han har jobbet med økonomisk kriminalitet ved Juridisk fakultet i Oslo, i Finansdepartementet og i påtalemyndigheten i over 20 år. Med sin yrkesbakgrunn, erfaring fra en rekke utredningsoppdrag og internasjonale kontaktnett har Schea en unik oversikt over tendenser, utfordringer og myndighetsrespons på feltet.

Bradley Birkenfeld, varsler og tidligere bankmann i UBS:

Bradley Birkenfeld hadde stor suksess som sveitsisk bankmann med rike amerikanske klienter, før han egenhendig slo hull i den sveitsiske banksekretessen. Belønningen var 104 millioner dollar – og to år i fengsel. Han kunne levd resten av livet uten bekymringer, men det har det har han ingen planer om. Nylig lanserte han boka Lucifer’s Banker – hvor han forteller om hva som skjer i kulissene i den Sveitsiske bankindustrien. - Jeg kommer til å bruke penger til å finansiere andre varslere. Det er folk som trenger det. De risikerer alt. Uten dem er vi sjanseløse mot korrupsjonen, har han tidligere uttalt til DN.

Linn Anker-Sørensen, doktorgradsstipendiat ved UiO:

Linn Anker-Sørensen er doktorgradsstipendiat ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på multinasjonale konsernstrukturer og finansiell praksis som ikke bestandig er reflektert i lovverket. Linn Anker-Sørensen underviser ved det juridiske fakultet og holder jevnlig foredrag om konsernbegrepet og regulatoriske utfordringer for både private og offentlige aktører. 

Thorleif Enger, tidligere konsernsjef i Yara:

Thorleif Enger ble i mai 2012 siktet og senere tiltalt for korrupsjon sammen med tre andre ledere i Yara. I desember 2016 ble han frifunnet. I foredraget deler Enger sine erfaringer fra denne vanskelige perioden. Han forteller om møtene med Økokrim, domstolene og media, og gir råd til ledere for å unngå å komme i samme situasjon.

 

Jan Fougner, advokat og partner i Wiersholm, professor II i arbeidsrett på Handelshøyskolen BI:

Jan Fougner er spesialist på prosedyre og arbeidsrett og har omfattende erfaring fra en rekke høyprofilerte saker. Han er professor II i Arbeidsrett på Handelshøyskolen BI og forfatter av en rekke fagbøker. Han foreleser jevnlig og har bred erfaring fra offentlige og private styrer, råd og nemnder. Fougner har også ledet flere store granskninger, og er ledende i Norge på compliance antikorrupsjon, foretaksstraff, konflikt- og krisehåndtering og etterfølgende opprydningsprosesser under både norsk og internasjonal lovgivning, inkludert Foreign Corrupt Practices Act.

Thomas Brandi, advokat og partner i Selmer:

Thomas Brandi har spesialisert seg på rådgivning tilknyttet anti-korrupsjon, myndighetskontakt og foretaksstraff. Han har ledet flere større internasjonale korrupsjonsgranskinger, og har omfattende erfaring med å rådgi norske virksomheter som opererer i korrupsjonsutsatte land. Thomas Brandi er en aktiv foreleser, og holder jevnlig foredrag for konsernledere og styremedlemmer innen compliance og god virksomhetsstyring. Brandi er medlem av Advokatforeningens fagutvalg for God Virksomhetsstyring og nettverksleder i Fagforum Compliance, samt norsk kommisjonsmedlem i ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption.

Jon G. Reichelt, sjefpsykiater i Forsvaret:

Jon Reichelt er sjefpsykiater i Forsvaret, med grad oberstløytnant. Han er utdannet lege med spesialitet i psykiatri. Reichelt har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og en Master of Management fra BI. Han har også gått sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Kristian Thaysen, partner og leder av BDO compliance og gransking:

Kristian Thaysen har svært variert og omfattende erfaring fra gransking og som rådgiver innenfor compliance og forebygging av økonomisk kriminalitet. Kristian har også betydelig internasjonal erfaring. Kristian ledet den norske speilkomitéen som arbeidet med den nye ISO-standarden for et ledelsessystem for antikorrupsjon. Kristian har bistått en rekke norske og utenlandske virksomheter i situasjoner der virksomheten har blitt utsatt for informasjonstyveri og/eller annen illojal opptreden fra ledende medarbeidere og der det har vært behov for å iverksette tiltak for å dokumentere de faktiske forhold gjennom innsyn i e-post eller andre undersøkelser, herunder saker der det har blitt gjennomført bevissikring utenfor rettssak.

Dagfinn Buset, leder BDO Sikkerhet og beredskap:

Dagfinn Buset leder BDO Sikkerhet og beredskap, som på kort tid er blitt et av landets ledende kompetansemiljøer på området. Buset har lang og bred erfaring fra strategisk analyse, håndtering av alvorlige sikkerhetshendelser, samarbeid mellom etterretnings- og sikkerhetstjenestene nasjonalt og internasjonalt, samt rådgivning knyttet til forebyggende sikkerhet mot spionasje, sabotasje og terrorisme.

Gøran Skaalmo, journalist i Dagens Næringsliv:

Gøran Skaalmo jobber i DNs magasinredaksjon. Hans hovedområde er avsløringer av økonomisk kriminalitet og han har vunnet tre SKUP-priser for sin undersøkende journalistikk.

Del denne konferansen

Partnere