authUrl:https://auth.dn.no

torsdag 28. september 2017

SJØMATKONFERANSEN 2017

Norsk fiskerinæring hevder de selger bærekraftig fisk, men har fortsatt utfordringer med lakselus, prisutvikling og sporbarhet.

Hvordan skal lakseoppdretterne vokse og øke lakseproduksjon uten å skade miljø og villfisk? Og hva skal til for at torsken får like høy pris som laksen? Hvilke muligheter har åpnet seg i Kina og hvordan lykkes der? På Sjømatkonferansen hører du Norges fremste eksperter snakke om disse temaene.

Tid

28. september 2017

kl 09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

28. september

Sted

Latter på Aker Brygge, Holmens Gate 1, 0250 Oslo

Pris

Ordinær deltagerpris: 4.400,-

Deltagerpris for DN-abonnenter: 3.400,-

Deltagerpris for Fiskeribladet-abonnenter: 3.400,-

Deltagerpris for Intrafish-abonnenter: 3.400,-

*Alle priser er eksklusive mva

Vis fullt konferanseprogram

08.15Registrering, kaffe og te
09.00

Velkommen og innledning ved konferansier.

Bård Bjerkholt, kommentator Dagens Næringsliv

09.05

Norsk sjømatnæring - riktige grep nå gir store muligheter i fremtiden.

Per Sandberg, fiskeriminister

09.30

Kampen om plassen – miljø- og arealkonflikter i kystsonen og på havet.

Silje Ask Lundberg, leder Naturvernforbundet

09.50

Sykdommer – en alvorlig begrensende faktor for fiskeoppdrett.

Are Nylund, professor Universitetet i Bergen.

10.10Kaffepause og mingling
10.30

Seafood from Norway – global merkevare.

Renate Larsen, administrerende direktør Norges Sjømatråd

10.50

The amazing Chinese seafood market and how to deal with it.

Jiang Hansong, Asia Director in Arctic Green Seafood

11.10

Hvilke muligheter har åpnet seg og hvordan lykkes i Kina?

Sigmund Bjørgo, Norges Sjømatråds Fiskeriutsending i Kina

11.30Lunsj og mingling
12.20Musikalsk innslag ved pianist Fu Xin
12.30

Muligheter og myndigheter; norsk villfiskindustri.

Tommy Torvanger, CEO Nergård AS  

12.50

Hva må til for å selge torsk dyrere enn laks?

Steinar Eliassen, administrerende direktør Norfra AS.

13.10Kaffepause og mingling
13.30

Den dyre lusa  – truer den laksenæringens konkurranseevne?

Audun Iversen, forsker Nofima

13.50

Teknologi som redskap for videre vekst.

Mikal Eines, daglig leder Smølen Handelskompani

14.10

Hva kan torskefolk lære av laksegründerne?

Henning Beltestad, konsernleder/CEO Lerøy Seafood Group ASA

14.30

Vegkart for Norsk oppdrettsindustri frem mot 2030.

Alf-Helge Aarskog, konsernsjef Marine Harvest ASA

15.00Avslutning og vel hjem!

Bekreftede foredragsholdere

Per Sandberg, fiskeriminister:

Per Sandberg har vært fiskeriminister siden desember 2015. Sandberg har fagbrev som prosessoperatør/fagoperatør, og siden 1997 har han vært fast representant på Stortinget. Han ledet Transport- og kommunikasjonskomiteen og Justiskomiteen.

Are Nylund, professor Universitetet i Bergen:

Are Nylund, Professor, leder for Fiskesykdomsgruppen (FDRG) ved Universitetet i Bergen. 30 års erfaring med forskning på fiskesykdommer (virus, bakterier og parasitter).  

Silje Ask Lundberg, leder Naturvernforbundet:

Silje Ask Lundberg er fra Harstad og var leder i Natur og Ungdom i 2012 og 2013. Hun har sittet i styret og vært leder av Naturvernforbundet i Troms. Hun har studert biologi og var tidligere organisasjonssekretær for Folkeaksjonenoljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Lundberg ble valgt som nestleder i Naturvernforbundet på landsmøtet i 2015. Hun ble konstituert som fungerende leder 31. august 2016 da Lars Haltbrekken trakk seg, og valgt som leder på ekstraordinært landsmøte 18. februar 2017.

Renate Larsen, administrerende direktør Norges Sjømatråd:

Renate Larsen er adm. direktør i Norges sjømatråd. Tidligere var hun adm. direktør i Lerøy Aurora AS. Hun er utdannet siviløkonom fra NorgesHandelshøyskole. Renate Larsen er styreleder i Hålogaland Teater, og styremedlem i Folketrygdfondet. Hun har tidligere hatt flere styreverv blant annet i styret i NHO Troms og Svalbard, vært styremedlem i Nofima samt hatt en rekke styreverv i selskap tilknyttet Lerøy Seafood Group ASA.

Jiang Hansong, Asia Director in Arctic Green Seafood:

Mr Hansong is the Asia Director in Arctic Green Seafood and the owner of several companies in China, amongst others Hangzhou Rongxin Foreign Trade Co., Ltd. Mr Hansong is involved in the import of seafood products to China and assists European seafood companies in connecting to the Chinese seafood market.

Sigmund Bjørgo, Norges Sjømatråds Fiskeriutsending i Kina:

Sigmund Bjørgo er Norges Sjømatråds Fiskeriutsending i Kina, en rolle han har hatt siden2011. Han leder Sjømatrådets operasjon fra kontoret i Shanghai. Han har dermed vært tilstede på opp- og nedturene den norske sjømatnæringen har opplevd i Kina de siste årene, og samtidig fulgt tett med på utviklingen i handelsmønster, kjøpekraft og sjømatmarkedet i Kina. Tidligere har Bjørgo jobbet som Markedssjef i Orkla og har en Master i Økonomi og Ressursforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Tommy Torvanger, CEO Nergård AS: 

Nergård AS er morselskapet i konsernet, som eier aksjer i datterselskapene. Selskapet ledes av konsernsjef (CEO) Tommy Torvanger, og har sitt hovedkontor i Tromsø. Sammen med morselskapet har salgsapparatet i Nergård også sin base - Nergård Seafood AS.

Steinar Eliassen, administrerende direktør Norfra AS:

Adm. dir. i Norfra AS siden starten i 1984 og etter hvert største eier. Salgssjef i Kaldfjord Handel og Fiskeforretning 1981-84. Forsker økonomi på Nofima, daværende Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt 1978-81.Fiskeristipendiat 1979-80 i Paris med ansvar for Frankrike og Be-Ne-Lux.

Eliassen har vært Styreleder i Fiskekjøpernes Forening fra 2007og er utdannet siviløkonom fra siviløkonom fra NHH.

Audun Iversen, forsker Nofima:

Audun Iversen er siviløkonom/Cand.Oecon fra Norges Handelshøyskole, og har siden 1998 jobbet som forsker ved Nofima (tidl. Fiskeriforsking). De siste årene har han blant annet vært redaktør for bokenFisken og folket, som handler om nærings- og fiskeripolitikkens politikkens betydning for flåten, industrien og fiskerisamfunnene, og han har ledet to prosjekter som handler omkostnadsutviklingen og konkurranseevnen for norsk lakseoppdrett.

 

Mikal Eines, daglig leder Smølen Handelskompani:

Mikal Eines er gründer, og han ble kåret til årets navn i norsk sjømatnæring 2015. Han er utdannet kokk, men har et rikholdig arbeidsliv bak seg. Han har jobbet flere år som bonde på Smøla, med produksjon av gris og sau. Siden 1985 har han jobbet med fisk, både som fisker og oppdretter, og har lang erfaring med både torsk, ål, ørret og laks. Kjøpte Smøla klekkeri og settefiskanlegg i 1998. Settefiskanlegget vant Møre og Romsdal fylkeskommunes miljøpris i 2016.

 

Han er mannen bak Smølen Handelskompani, som med sine datterselskaper har hatt en eventyrlig vekst på Nordmøre de siste 10 årene. Smølen handelskompani teller nå over 40 ansatte fordelt på to settefiskanlegg, postsmoltanlegg, visningsanlegg, matfiskanlegg, og rederi med to avlusningsfartøy. 

Henning Beltestad, konsernleder/CEO Lerøy Seafood Group ASA:

Henning Beltestad er utdannet diplomøkonom fra BI med spesialisering innenfor internasjonal markedsføring. Henning Beltestad er konsernleder/CEO i Lerøy Seafood Group ASA. Han begynte i Hallvard Lerøy AS i 1993 og har hatt ulike stillinger i selskapet siden da.

Alf-Helge Aarskog, konsernsjef Marine Harvest ASA:

Aarskog har bred erfaring fra oppdrettsnæringen. Før sin stilling i Marine Harvest ASA, var han konsernsjef i Lerøy Seafood Group ASA. Tidligere stillinger inkluderer Executive Vice President i Lerøy Seafood Group, administrerende direktør i Lerøy Midnor AS og Head of Production i Fjord Seafood ASA, et selskap som senere ble fusjonert med Marine Harvest ASA. Aarskog sitter i styret i Morpol ASA. Han har en MSC i akvakultur fra norske Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), samt etterutdannelse fra Harvard Business School.

Pianist Fu Xin:

Del denne konferansen