«Every step you take I’ll be watching you»
«Every breath you take», The Police

Tenk om det ble kjent at det fantes en muslimsk organisasjon i Norge som oppfordret foreldre til å bruke GPS for å kontrollere hvor barna deres beveger seg. Om innvandrerjenter går rett hjem fra skolen, eller om de besøker feil venner. Tenk for et rabalder det ville blitt.

Teknisk er det ikke noe problem. Mobiltelefonen i ranselen kan spores av foreldrene hvis de bare bruker den riktige programvaren. Har barnet smarttelefon med GPS, kan foreldre følge barnet meter for meter. På hver omvei, hvert vennebesøk, hver tur i kiosken.

Hvor mange timer ville det tatt før noen i Fremskrittspartiet sendte skriftlig spørsmål til justisministeren om ulovlig overvåkning? Hvor lang tid ville det ta før noen uttrykte bekymring for innvandrerjenters bevegelsesfrihet? Hvor kjapt ville barneminister Audun Lysbakken stått foran et tv-kamera og viftet med barnekonvensjonen der barns rett til privatliv står omtalt i artikkel 16?

Det ville blitt et kappløp om å reagere først og sterkest.

En slik anbefaling fra en muslimsk organisasjon er – såvidt jeg vet – ikke kommet. Så det er blitt lite bråk. For anbefalingen er i stedet kommet fra en organisasjon med kristent opphav, nemlig Barnevakten. Det kristne utgangspunktet fremgår ingen steder på Barnevaktens hjemmesider. Men organisasjonen er heleid av Familie & Medier, som eies av 30 kristne organisasjoner.

– Vi må ikke blande begrepene «omsorg» og «kontroll», sa Barnevaktens daglige leder Øystein Samnøen på et debattmøte Medietilsynet arrangerte denne uken.

Samnøen mener foreldre viser omsorg viser når de laster ned programvaren fra det norske selskapet Bipper. Bipper tilbyr foreldre kontroll med barns og ungdoms mobilbruk. Det Samnøen kaller omsorg, kalles i Bippers beskrivelse «detaljert rapportering», «kontaktkontroll», «tidskontroll», «brukskontroll» og «app-kontroll». I tillegg kommer sporing via GPS.

I spissen for Bipper står Silje Vallestad. Hun sørger for at hun helst ikke omtales bare som vellykket gründer. Hun er «gründer og trebarnsmor». Eller som det heter i markedsføringen mot det amerikanske markedet: «a concerned mother of three with a big heart for the most important things in life».

Barnevakten driver utstrakt foredragsvirksomhet for foreldre på skoler landet rundt. Organisasjonen gir råd om internettbruk, mobil, spill og film. Siden 2009 har Barnevakten samarbeidet med Telenor, Medietilsynet og Røde Kors om kampanjen «Bruk hue» mot digital mobbing blant barn og unge for eksempel via Facebook og sms.

Jobben er viktig. Både barn og foreldre trenger veiledning og opplæring i nettvett og digital oppførsel. Men Barnevakten drar det over i skremsler og reiser på foredragsturné med digitale spøkelser.

Barnet lærer at skal det være trygt,må detvære overvåket. Det er til dets eget beste. Frihet er ikke så viktig

Et eksempel er «Bruk hue»-kampanjen, som opplyser at «Hele 70 prosent av Norges barn og unge sier at de selv eller noen de kjenner er blitt utsatt for digital mobbing». Det får problemet til å høres enormt ut. Men det er det ikke. Bare seks prosent er selv blitt mobbet digitalt. Det meste av mobbing er fortsatt analog.

Bipper er bare en av mange kommersielle aktører som utvikler programvare for overvåkning av barn. Andre tilbyr foreldre å overvåke i detalj barnas aktiviteter på epost og Facebook. Ett program er ærlig nok til å ha ordet «spion» i navnet.

Salgsargumentet er trygghet. Men det lyser mistillit. Mistillit til barnet. Og mistillit til samfunnet rundt. Det er programmer laget for at en bekymret trebarnsmor skal bekymre seg litt mindre, ikke for at et barn skal bli et trygt og selvstendig individ. En del foreldre som vil sette grenser for barn, klarer ikke sette grenser for seg selv.

Alle som protesterte mot datalagringsdirektivet, burde gå i fakkeltog mot Barnevakten og Bipper. Bipper-barna lærer at mor og far kan spore dem når som helst. Når programmet utvides i år, oppdras barnet til å la mor og far følge det i sanntid via GPS på vei hjem fra skole, trening og venner. Barnet lærer at skal det være trygt, må det være overvåket. Det er til dets eget beste. Selvstendighet og frihet er ikke så viktig. Trygghet må gå foran.

– Hva vil skje når de blir bedriftsledere en dag? spurte forsker Petter Bae Brandtzæg ved SintefMedietilsynets debattmøte.

Teknologien gir barn og ungdom fantastiske muligheter. Men de må lære om farene som lurer. Barn må lære at det finnes noen som utgir seg for å være en 14 år gamle jente, men egentlig er en voksen mann.

Og barn må lære at det finnes noen som utgir seg for å være snille voksne, men som egentlig vil frata dem retten til privatliv.

Kjetil B. Alstadheim er kommentator i Dagens Næringsliv.
Følg @kjetilba på Twitter(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.