Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har satt i gang en ekstern utredning.

Tema er departementets oppfølging av eierskapsmeldingens forventninger til arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner, ifølge en melding fra regjeringen torsdag.

«Regjeringen har klare forventninger til arbeidet mot korrupsjon i selskaper med statlig eierskap. Forventningene kommer tydelig frem i eierskapsmeldingen», opplyser det.

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utrede og vurdere ulike aspekter knyttet til departementets eieroppfølging på dette området. Formålet med utredningen er å styrke departementets eieroppfølging på korrupsjonsområdet.

Utredningen skal blant annet ta for seg:

-Styrenes rolle og ansvar i arbeidet mot korrupsjon under norsk, britisk og amerikansk lovgivning.

-Hvordan selskapene bør arbeide for å forebygge korrupsjon, og gi eksempler på gode antikorrupsjonsprogrammer.

-Forslag til forbedring av departementets metodikk og arbeidsverktøy for oppfølging av selskapene på dette området.

PWC skal etter planen levere rapporten i løpet av mai.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.