Leite er dømt til tre og et halvt års fengselsstraff, mens tre andre tidligere Unibuss-ledere, en tidligere salgssjef for Man i Norge og lederen for et byggefirma er dømt til fengelsstraffer på mellom fem og et halvt år og ni måneder, viser dommen fra Oslo tingrett.

Her fastslås det at tidligere Unibuss-toppsjef Helge Leite «manglet den grunnleggende etiske standarden som en slik stilling krever».

Retten fant det bevist at industrikonsernet Man i Tyskland til sammen har utbetalt 6,8 millioner kroner i bestikkelser til to av de domfelte. Utbetalingene ble gjort i tilknytning til innkjøp av busser til det kommunalt eide selskapet Unibuss, og skal ha pågått i en årrekke.

En entreprenør er dømt for å ha utført arbeider på boligene til tre av de dømte for til sammen to millioner kroner, som i stor grad er fakturert Unibuss.

«I vår sak er det omfattende korrupsjon fra sentrale personer i et selskap der konsernspissen er Oslo kommune. Det er derved fellesskapets midler som de tiltalte har forvaltet til egen eller andres personlige vinning, eller medvirket til at dette har skjedd. Og det gjelder ikke én enkeltstående handling med tilfeldig preg, men systematisk tilegnelse av store verdier ved mange handlinger over lang tid. Forsettet har derved vært sterkt», heter det i dommen.

Statsadvokat Guro Hansson Bull har ikke rukket å lese dommen i detalj, men er gjort kjent med utfallet.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at vi har fått medhold på flere punkter, sier statsadvokat Hansson Bull.

– Hvordan vurderer du  straffenivået i dommen?

– Noe er i tråd med påstanden, noe er lavere. Vi vil se på premissene i dommen for å vurdere om det er aktuelt å anke, sier statsadvokat Guro Hansson Bull.

Ifølge dommen har tidligere teknisk sjef Nils Aksel Ellingsen i Unibuss «klart karakter av å være en hovedmann», og skal ifølge tingretten både ha mottatt og medvirket til at andre har fått bestikkelser på til sammen mer enn seks millioner. Ellingsen idømmes fem og et halvt års fengselsstraff, inndragning, erstatning og rettighetstap.

Tidligere innkjøpssjef Erik Ernst Andersson i Unibuss skal «over flere år mottatt og gitt bestikkelser» og vært sentral, ifølge rettsavgjørelsen. Andersson skal ha mottatt og medvirket til at andre fikk 2,9 millioner i bestikkelser. Dømmes til fem år i fengsel, inndragning, erstatning og rettighetstap.

Tidligere salgssjef for bussprodusenten Man i Norge Dag Hagerup beskrives som en «nøkkelperson» for å få gjennomført korrupsjonen, og skal ha mottatt eller medvirket til at andre mottok vel syv millioner. Dømt til fem år i fengsel, inndragning, erstatning og rettighetstap.

Entreprenør Tor Gaarder har ifølge Oslo tingrett over flere år gitt og selv mottatt bestikkelser og tatt ut økonomiske fordeler. Gaarder beskrives som «meget sentral» og mottok eller medvirket til at andre mottok vel 3,5 millioner i bestikkelser. Dømmes til fire år i fengsel, inndragning, erstatning og rettighetstap.  

En tidligere vedlikeholdsansvarlig i Unibuss dømmes til fengsel i ni måneder.

Det var en artikkel i en tysk avis  etter en korrupsjonsdom sommeren 2011 som førte Oslo-politiet på sporet av Unibuss-skandalen.

Tysk politi har siden 2009 rullet opp en større korrupsjonssak hos bussprodusenten Man, og i dommen to år senere kom det frem at det kommunale busselskapet Unibuss i Oslo kunne være involvert i korrupsjonsskandalen.

DN.no kommer med mer.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.