–Kosmetikkbransjen har vært en dinosaur innen detaljhandel. Uten ny teknologi og innovasjon vil den gradvis miste livsgrunnlaget, sier Thor Hauge.