Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,5 prosent fra februar til mars, hovedsakelig som følge av høyere priser til transport. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,3 prosent i mars, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn i februar.

Det viser tall Statistisk sentralbyrå la frem mandag.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE endret seg fra 3,4 prosent til 3,3 prosent.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Markets hadde et litt lavere anslag, og påpeker at flyprisene var opp noe mer enn ventet. Det ligger imidlertid ingen dramatikk i mars-tallene, og han venter ikke at de vil ha betydning for rentesettingen til Norges Bank.

- Det er veldig nøytralt, sier Jullum til DN.

Han ser tallene primært som en refleksjon av matvaresalget i påsken og dyrere flybilletter.

Prisen på innenlandske varer er også i ferd med å avta, som har sammenheng med importinnholdet, mener han.

- Importert inflasjon har toppet seg, og reaksjonen i markedet er liten, som like gjerne skyldes endringer i oljeprisen, sier Jullum.

Dyrere flybilletter

Hovedårsaken til at KPI steg med 0,5 prosent fra februar til mars var en 17,2 prosents økning i prisene på flyreiser, skriver SSB.

- Denne oppgangen er kraftigere enn den normalt har vært i perioden, og kommer på toppen av en omtrent like stor prisoppgang fra januar til februar. Dette medførte at indeksen på flyreiser i mars var på sitt høyeste målte nivå. Økningen fra februar til mars har sannsynligvis sammenheng med den tidlige påsken i år, og dermed høyere fyllingsgrad hos flyselskapene enn måneden før, ifølge statistikerne.

Drivstoffprisene snudde i mars etter noen måneder med nedgang. Dieselprisene steg 8,3 prosent, den høyeste månedsendringen siden november 2007. Bensinprisene økte 3,9 prosent fra februar til mars.

Forberedt på høye flypriser

- Det var tett på forventning, sier seniorøkonom Marius Hov i Handelsbanken om konsumprisindeksen for mars. Ifølge ham var det knyttet usikkerhet til effekten av påsken fordi den har ulik plassering fra år til år.

- Den ulike plasseringen påvirker år over år-veksten, og inflasjonen regnes jo nettopp som en årsendring i prisene, sier Hov, som legger til at det er særlig i prisene for mat og fly man ser utslagene.

- Vi var forberedt på at flyprisene skulle holde seg høye, for de pleier å øke i forkant av påsken. Og påsken i år var tidligere enn i fjor, så det betyr at årsveksten gikk opp. Når det gjelder matvareprisene, var prisveksten lavere enn vi forventet, men det må sees i lys av at prisene økte kraftig i februar, sier Hov, som tror det kan være snakk om noe støy i matvareprismålingen for februar som nå er korrigert.

Ifølge seniorøkonomen er avvikene fra forventningene – både for Handelsbanken og Norges Bank – marginale.

- For vår del trodde vi kjerneinflasjonen skulle være uendret på 3,4 prosent, men den gikk ned til 3,3. Det skyldes den nevnte svakere prisveksten på matvarene, som overrasket oss. Norges Bank ventet som oss 3,4, prosent og et avvik på en tidel er ikke signifikant, sier Hov, som forklarer at KPI for mars dermed ikke vil påvirke rentene.

Klar påskeeffekt

Prisene på mat- og alkoholfrie drikkevarer opplevde en klar påskeeffekt i år, med kraftig prisnedgang på enkelte varer.

Alle matvaregruppene viste prisnedgang i mars.

Størst nedgang hadde sukkervarer med et prisfall på 9,5 prosent. Undergrupper med typiske «påskevarer» som sitrus, spisesjokolade, rotgrønnsaker, bacon, ketchup og sennep, egg og pølsebrød gikk klart mest ned.

Samlet ble det målt en prisnedgang for matvarene på 3,3 prosent fra februar til mars, noe som er det største prisfallet for en enkelt måned siden momsjusteringen i juli 2001. Den solide prisnedgangen var likevel ikke stor nok til å utlikne prisoppgangen i februar, og prisnivået lå i mars noe over nivået i desember og januar, ifølge SSB.

 

Saken oppdateres.

Les også:
Lavere inntekter utløste millionbonus
Marine Harvest sier opp 500 ansatte i Chile

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.