– Planene legger opp til at mer vann kan slippes utenom turbinene, noe som gjør at det ikke kan utnyttes til vannkraft. I tillegg blir det mindre adgang til å tømme og fylle vannmagasinene, sier næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge til NTB.

– Den mest åpenbare konsekvensen er betydelige tap i fornybarnæringen som igjen reduserer inntektene til kommuner, fylker og staten. Men dette handler også om forsyningssikkerhet og flomsikring samt klimamålene for fornybar energi, tilføyer han.

Slår alarm

I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) slår Energi Norge alarm om de regionale vannforsyningsplanene som i løpet av høsten blir vedtatt av landets fylkesting.

Urealistiske miljømål og uklare tiltak kan få store konsekvenser for norsk vannkraftproduksjon, hevder organisasjonen. Energi Norge mener planene strider mot gjeldende regelverk og nasjonale føringer og ber statsråden ta affære.

Enkelte planer er så mangelfulle at de ikke kan godkjennes selv med forbehold og merknader fra Sundtofts side, antyder organisasjonen.

– Vi ber departementet særlig vurdere regional plan for Vest-Viken, Hordaland og Troms i denne sammenhengen, heter det i brevet fra Energi Norge.

Naturmangfold

Ifølge Energi Norge har Miljødirektoratet gitt de regionale myndighetene «uklare signaler» som har bidratt til at de ti vannforsyningsplanene som samlet dekker hele Norge, er spekket med «urealistiske mål».

Enkelt sagt dreier det seg om bransjens adgang til selv å styre vannkraften på den ene siden og hensynet til naturmangfoldet på den andre.

– Det er ingen tvil om at vi skal ta hensyn til ørret, villaks, elvemusling og ål, men vi må også vektlegge andre nasjonale hensyn, sier Kroepelien.

Dersom vannmagasinene alt er fylt opp, kan man ikke slippe ut vann når det er flom. Og dersom vannmagasinene er tømt, er det ingenting å trekke på når forsyningssikkerheten er truet og Norge trenger mer strøm.

Klimaperspektiv

En annen grunn til å endre de regionale vannplanene er klimaperspektivet, mener Energi Norge.

– Vi risikerer nå å lage planer som tilrettelegger for å ta bort noe av den viktigste regulerbare fornybarkraften som skal danne grunnmuren i lavutslippssamfunnet uten at beslutningstakerne har et overslag over elementene i avveiningen, heter det i brevet til Sundtoft.

Energi Norge framholder at vannkraftens reguleringsevne blir mer verdifull når nabolandene erstatter fossil kraft med vindkraft og solkraft.

– Reduserer vi kapasiteten i eksisterende vannkraftverk, må vi bygge ut mer kraft andre steder for å nå målene i fornybarsatsingen. Vindkraft kan ikke erstatte reguleringsevnen i vannkraftsystemet, sier Kroepelien. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også på DN.no:

Holmenkollen-luksus legges ut for salg til 40 millioner  

Alphabet kjøper tilbake aksjer for 5.099.019.513,59 dollar  

Selger Blindleia-luksus for 40 millioner  

DNtv: Cecilie Thunem-Saanum var på Oslo Lufthavn 180 ganger ifjor. Hun er ikke i tvil om hva som irriterer henne mest i sikkerhetskontrollen:

- Jeg kaller dem for gullkortgutta. Det er oftest ikke de som reiser aller mest

Triksene for en smertefri sikkerhetskontroll
I fjor var foredragsholder og forfatter Cecilie Thunem-Saanum på Oslo Lufthavn 180 ganger.
02:24
Publisert: