En kunde har lånt 100 av banken til 15 prosent rente. Kunden misligholder lånet i slutten av desember 2019, og banken forventer kun å få tilbake 80 i form av en engangsutbetaling om to år.

Basert på regnskapsreglene fra 1990-tallet, ville de fleste banker verdsatt lånet til 80 og tatt et utlånstap på 20 i år.