Gøril Bjerkan

Siviløkonom, samfunnsøkonom og dr. juris

By mot land i strid om besværlig bankkapital

Små lokalbanker må bære byrden av en fordel som de større bankene får med forslaget til i forslaget til nye kapitaldekningsregler. Denne omfordelingen er det norske byråkrater som har bestemt.

Publisert: Oppdatert:

Lettelsene for store banker, såkalte IRB-banker, som for eksempel DNB, følger av pålegg fra EU. Byrdene som pålegges de mindre bankene, er imidlertid ikke pålagt fra EU, skriver artikkelforfatteren.
Lettelsene for store banker, såkalte IRB-banker, som for eksempel DNB, følger av pålegg fra EU. Byrdene som pålegges de mindre bankene, er imidlertid ikke pålagt fra EU, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Mikaela Berg)