Marie Meling, doktorgradsstipendiat ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, og Sjur Swensen Ellingsæter, førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Innlegg: Ny, norsk «chapter 11»-lov skulle hindre unødige konkurser. Hittil har den berget to selskaper

Alle berørte kreditorers samtykke kreves for en rekke av rekonstruksjonslovens inngrep. Når lovens fremtid skal vurderes neste år, bør et lovutvalg vurdere om det kan slakkes på kravene til enstemmighet.

Publisert: Oppdatert:

Restauranten El Camino ble videreført ved at aksjonærene kjøpte virksomheten fra konkursboet, skriver artikkelforfatterne.
Restauranten El Camino ble videreført ved at aksjonærene kjøpte virksomheten fra konkursboet, skriver artikkelforfatterne. (Foto: David B. Torch)