Maria Granlund

Porteføljeforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning as

Hvorfor stopper den grønne bølgen ved Svinesund?

Svenske selskaper har utstedt store volum av obligasjonslån som er øremerket til klimavennlige formål. I Norge har utviklingen vært roligere.

Publisert: Oppdatert: