Forbrukslånsbanker burde være enkle å forstå, det meste handler om renteinntekter og utlånstap. Å analysere Bank Norwegian har dog vist seg å være ganske utfordrende, takket være tvilsomme regnskaper. Et eksempel på det gir brevet Finanstilsynet sendte banken 15.