Pål Ringholm

Pål Ringholm, analysesjef for kredittobligasjoner i Sparebank 1 Markets

Innlegg: 1920-tallet, etter spanskesyken, ble euforisk. Så hva med 2020-tallet, etter koronaen?

Da spanskesyken var over i 1920, fulgte et tiår med store fremskritt, økonomisk vekst og kraftig børsoppgang. Blir 2020-tallet, etter koronaen, en gjentagelse?

Publisert: Oppdatert:

Våren da spanskesyken endelig var over, betalte man kun 5,6 ganger inntjeningen til selskapene. I 1929, derimot …
Våren da spanskesyken endelig var over, betalte man kun 5,6 ganger inntjeningen til selskapene. I 1929, derimot … (Foto: Bettmann)