Den økonomiske krisen som følge av koronapandemien har foreløpig ikke fått store konsekvenser for lånekundenes betalingsevne i Nord-Europa. Heller ikke inndriving av misligholdte lån er nevneverdig negativt preget i denne regionen. Dette kan forklares med gode velferdsordninger, massive statlige støtteordninger og høy grad av digitalisering. I noen land har derimot inndriving av misligholdte lån stoppet opp fordi offentlige kontorer har vært stengt.

Vi kommer fra en situasjon med fallende andel misligholdte banklån i Europa etter finanskrisen og eurokrisen.