Det kan noen ganger være vanskelig å forklare hvorfor aksjeeierne skal ha så stor innflytelse over et selskaps skjebne, i hvert fall når alternativet er konkurs. Men det kan være like vanskelig å forsvare at aksjeeiernes rettigheter skal tilsidesettes.