Regjeringen lanserer nå nærmest daglig nye støttetiltak for å avhjelpe de negative økonomiske effektene av et nedstengt Norge i en nedstengt verden. Lovgivningen har likevel få mekanismer som er egnet til å forhindre at 2020 kan bli året for en ny konkursrekord.

Den gjeldende norske konkursrekorden ble satt i 1992 med 5749 konkurser (kilde: SSB). Samme år ble gjeldsordningsloven vedtatt. Den gjelder bare for privatpersoner.

Formålet med en gjeldsordning er å gi personer​ med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over økonomien sin.