Marie Meling

Doktorgradsstipendiat ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Konkursboet stoppes ofte på landegrensen

Det er vanskeligere å få tak i verdiene i et konkursbo når verdiene ligger utenlands. En avtale mellom Norge og EU vil være en god start for kreditorene.

Publisert: Oppdatert:

Når skyldneren i har virksomhet i flere land, vil en konkursprosess i tillegg ofte bli både tidkrevende og kostbar. Kompleksiteten øker dersom skyldneren er del av et internasjonalt konsern.
Når skyldneren i har virksomhet i flere land, vil en konkursprosess i tillegg ofte bli både tidkrevende og kostbar. Kompleksiteten øker dersom skyldneren er del av et internasjonalt konsern. (Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg)