Sigmund Håland

Sigmund Håland, kapitalforvalter

Kreditt: Ble bankenes regnskaper påvirket av nye tapsregler?

Økningen i tapsavsetninger var beskjeden, mens regnskapsgranskerne ble mye klokere.

Publisert: Oppdatert:

Bankregnskapene ville ikke vært veldig annerledes om man hadde kjørt videre med de gamle reglene. Om det er fordi bankene fusker, eller fordi endringene faktisk gir små utslag, er ikke godt å si.
Bankregnskapene ville ikke vært veldig annerledes om man hadde kjørt videre med de gamle reglene. Om det er fordi bankene fusker, eller fordi endringene faktisk gir små utslag, er ikke godt å si. (Foto: Gorm K Gaare)