For et år vi har bak oss. Forhold utenfor markedene gikk vitterlig ikke som planlagt. Det er det skrevet nok om.

Finansmarkedene tok derimot den ene politiske overraskelsen etter den andre på strak arm og avsluttet året med til dels svært god avkastning for dem som hadde vært med på ferden.