Bankvirksomhet i annerledeslandet

Banker i problemer har påført en rekke europeiske land betydelig økonomisk skade. Fortjener norske banker ros for at de fremstår som mye bedre enn de fleste av disse bankene?

Publisert: Oppdatert:

LÅNTE UT MER. Norske banker hadde også veldig høy utlånsvekst frem til finanskrisen. For eksempel økte DNBs utlån i perioden 2006–2008 med cirka 20 prosent per år. Foto: Aleksander Nordahl
LÅNTE UT MER. Norske banker hadde også veldig høy utlånsvekst frem til finanskrisen. For eksempel økte DNBs utlån i perioden 2006–2008 med cirka 20 prosent per år. Foto: Aleksander Nordahl (Foto: DN)