Marie Meling

Doktorgradsstipendiat ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Konkursmagi

På under to år har Norske Skog gått fra konkurs til en mulig retur på børsen.

Publisert: Oppdatert: