Harald Francke Lund, seniorrådgiver ved Cicero Senter for klimaforskning

Sharia-krav gir ny, grønn rekord

Hva har muslimske investorer og EU-byråkrater til felles?

Publisert: Oppdatert:

«Energieffektivisering er viktig, men å investere i energieffektivisering i oljeraffinerier, dersom dette medfører at raffineriene drives lenger enn de ville gjort uten investeringene, er problematisk. De samlede utslippene vil da øke. Det er et godt tegn at dette ble gjenstand for diskusjoner og en god del kritikk blant investorene i det grønne obligasjonsmarkedet da Repsol utstedte grønne obligasjoner med dette formålet i våres», skriver innleggsforfatteren.
«Energieffektivisering er viktig, men å investere i energieffektivisering i oljeraffinerier, dersom dette medfører at raffineriene drives lenger enn de ville gjort uten investeringene, er problematisk. De samlede utslippene vil da øke. Det er et godt tegn at dette ble gjenstand for diskusjoner og en god del kritikk blant investorene i det grønne obligasjonsmarkedet da Repsol utstedte grønne obligasjoner med dette formålet i våres», skriver innleggsforfatteren. (Foto: Dominique Faget/AFP/NTB Scanpix) Mer...
Forsiden