Aksjemarkedenes mest positive nimånedersperiode har akkurat begynt. Fenomenet sprer seg fra USA, og løfter også det norske aksjemarkedet. Hvorfor? Hvordan?

Den 6. november er det valg i USA. USAs lovgivende forsamling har to kamre – det øvre Senatet og det nedre «Huset». Valgene gjennomføres i november annethvert år. Valg som gjennomføres midt i den fireårige presidentperioden, slik som i år, kalles «mellomvalg». Helt siden 1926 har aksjemarkedet i USA steget i 87 prosent av alle fjerde kvartal i år med mellomvalg.

Hvert av de to påfølgende kvartalene har det historisk også steget 87 prosent av gangene. Denne nimånedersperioden har utviklet seg positivt i 91 prosent av tilfellene. Det må nesten kunne kalles et mirakel, gitt at aksjemarkedene normalt kun stiger to tredjedeler av tiden. Dette fenomenet har bidratt til at den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 ikke har utviklet seg negativt i det tredje året av en presidentperiode siden 1939 – med en gjennomsnittlig årsavkastning på 18,5 prosent.

Den urolige starten i oktober kommer neppe til å hindre dette fenomenet. I mellomvalgåret 1978 falt aksjemarkedet i USA fem prosent i fjerde kvartal, men steg de neste to kvartalene, slik at den nevnte perioden på ni måneder fikk en positiv avkastning på 4,4 prosent. Fra 2002 til 2003 falt markedet i midtkvartalet, men S&P 500 steg 21,1 prosent i løpet av de ni månedene som helhet. De globale aksjemarkedene steg 16,5 prosent. Det norske aksjemarkedet steg 19,5 prosent.

Avkastningen for hele perioden har kun vært negativ to ganger i USA: Da den store depresjonen startet, og i begynnelsen av annen verdenskrig. Totalt har aksjemarkedet steget i seks av de åtte nimånedersperiodene som inkluderte negative kvartaler.

91-prosentfenomenet sprer seg til Europa og Norge. USA utgjør 55 prosent av verdien av de globale aksjemarkedene. Det er sjeldent at USA og resten av verden utvikler seg i motsatt retning. De europeiske aksjemarkedene har en korrelasjon med S&P 500 på 0,85. En korrelasjon på én betyr at de beveger seg identisk. En korrelasjon 0,85 betyr at Europa og USA nesten alltid beveger seg i samme retning. Europa burde derfor følge USA. Norge følger normalt like etter med en korrelasjon på 0,79.

MSCI Norge, en aksjeindeks som viser utviklingen til de største og mellomstore selskapene på Oslo Børs, har data tilbake til 1970. Den viser at det norske aksjemarkedet konsekvent har gått frem under denne mirakel-perioden, bortsett fra to ganger. Det gir en suksessrate på 83,3 prosent. De to nedgangene var små, og kom i 1990–91 og 2014–2015 på grunn av svak oljepris.

Heller ikke dagens oppstyr om toll og internasjonal politikk burde få oppgangsfenomenet til å spore av. Det fungerte også i urolige år, som på 1960-tallet, da det kom nye tollsatser som var høyere enn dagens. Så selv om Trumps tollsatser vil kunne skade norsk aluminium, vil de ikke ramme aksjemarkedene generelt. Fenomenet fungerte under den asiatiske finanskrisen på slutten av 1990-tallet. Og det fungerte da den kalde krigen var på sitt kaldeste.

I stedet får vi sende den politiske handlingslammelsen en varm tanke. Aksjemarkedene hater aktive regjeringer. Aksjemarkedene foretrekker regjeringer som gjennomfører få endringer. Mellomvalgene legger ofte til rette for dette, og det vil skje denne gangen også. Hvis republikanerne beholder sitt beskjedne flertall i USA, vil de interne stridighetene fortsette. Helt siden Trump ble president har aksjemarkedene elsket dette. Hvis demokratene vinner, får vi den tradisjonelle handlingslammelsen basert på to partier – som også driver markedene opp.

Når USAs regjering blir mindre aktiv, vil det samme skje med de europeiske. Særlig finanssektoren, som utgjør 17,7 prosent av markedsverdien til Oslo Børs (OSEAX), liker at politikken er mer passiv. Det samme gjelder energi, som er Norges største sektor, og utgjør 39,9 prosent av OSEAX.

Så kanskje skulle det heller kalles det norske 83-prosentfenomenet, i stedet for 91-prosentfenomenet. Uansett er det grunn til å være optimistisk. Selvsagt fortynnes effekten noe på veien over fra USA. Men det som betyr noe, er at den totale hyppigheten av oppgang er mye høyere enn gjennomsnittet. Derfor er dette ni måneder du ikke bør gå glipp av.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Truer med å stenge grensen til Mexico
Trump: —Et stormangrep av migranter
00:57
Publisert: