En familie i Trondheim klagde forsikringsselskapet til selger inn til Finansklagenemnda for eierskifte for å ha holdt tilbake og gitt uriktig informasjon om nabohundens bjeffing i forbindelse med et boligkjøp.

Kravet om 120.000 kroner i erstatning ble imidlertid tilbakevist av nemnden som ga forsikringsselskapet medhold.

Uenige

I fjor vinter kjøpte familien en rekkehusleilighet i Trondheim til 3,95 millioner kroner. Ifølge kjøper skal de i forkant av kjøpet ha spurt eiendomsmegleren som var ansvarlig for salget av boligen om det var mulig å høre støy fra naboene. Dette skal megleren ha avvist og heller ikke i salgsdokumentasjonen skal det ha blitt gitt noen negative opplysninger om støy.

Før overtakelsen av leiligheten fant imidlertid kjøper ut at naboene har hund, og skriver i sin forklaring at selger på overtakelsen skal ha fortalt at nabohunden både ulte og bjeffet, spesielt på dagtid når eierne var borte. I klagen står det at familien nå må flytte fra boligen etter å ha bodd der i knapt ett år på grunn av ulydene fra hunden.

Selgerne avviser kjøpernes beskyldninger. I sitt svar til Finansklagenemda forklarer de at de ikke opplevde støy fra naboens hund som var til sjenanse eller forstyrrelse da de fikk spørsmål om støy fra nabohunden. Selgernes forsikringsselskap, som har gjengitt deres forklaring, skriver:

«Det bemerkes at oppfatning av hva som er støy er subjektivt. Da selgerne ikke har opplevd problemer med støy i boligen, hadde de heller ingen forutsetninger for å videreformidle forholdet til kjøper».

«Må flytte»

Kjøperen mener selgeren har tilbakeholdt og gitt uriktig informasjon om støyforholdene under boligkjøpet, og beskriver avviket fra det som var forventet som «så stort og upåregnelig at det forelå en vesentlig mangel» i sin forklaring til Finansklagenemnda.

Kjøperne skal også ha forklart at de må flytte som følge av støyen og krevde derfor 120.000 kroner i erstatning for kostnadene som dette vil medføre.

Forsikringsselskapet til selgerne forklarte imidlertid at selger ikke var kjent med forholdet, og det ikke forelå et vesentlig avvik.

Finansklagenemnda for eierskifte kom i sin konklusjon frem til at det ikke forelå klare bevismessige holdepunkter for at selger, i strid med sin forklaring, kjente til kjøpers anførte forhold, og ga selgernes forsikringsselskap medhold. I sekretariatets vurdering ble det lagt vekt på at lyd er subjektivt, og at det med en skriftlig saksbehandling ikke kunne utelukkes at selger hadde vært ukjent med denne støyen. (Vilkår)

Slik styler du for å få mest for leiligheten din
Her er grepene interiørdesigneren gjør før visning.
01:32
Publisert: