Erstatningskravet har sitt utspring i en av postene i tiltalen. Handlingene ble begått i 2001 og 2002.

– Direktoratet begrunner sitt erstatningskrav mot de tiltalte med at de, ifølge skattevedtaket og Økokrims tiltaler, skal ha medvirket til grovt skattesvik mot den norske stat og på den måten påført staten et tap på i overkant av 1,8 milliarder kroner, skriver Økokrim i en pressemelding.

Økokrim mener Transocean-konsernet har unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.

Transocean ser frem til å få saken grundig belyst i rett, ifølge PwC-partner og advokat Hanne Skaarberg Holen, som håndterer skattesakene på vegne av Transocean.

- Vi mener ligningsvedtakene er feil og at det ikke er grunnlag for noe erstatningskrav. Transocean har som prinsipp å respektere og følge lovene i alle land der konsernet har virksomhet, og er opptatt av å handle med integritet. Vi mener at selskapene har oppfylt sine forpliktelser, og akter å imøtegå skattemyndighetenes krav med full tyngde, sier Holen.

Hun legger til at erstatningskravet overlapper direkte med de pågående sivile skattesakene, og ikke ikke utgjør noen ytterligere økonomisk eksponering for Transocean-konsernet.

Det er tatt ut tiltale mot to tidligere rådgivere og to Transocean-selskaper. I tillegg er også skatterådgivere i Ernst & Young og advokatfirmaet Thommesen tiltalt.

Økokrim antar at kravet dekkes helt eller delvis gjennom forsikringsordningene til Ernst & Young og Thommessen, men dette er ennå ikke endelig bekreftet.

Øvre strafferamme er ni års fengsel og eventuelle foretaksstraffer. Straffesaken er berammet til desember i år.

Saken kom riggselskapet Transocean er omtalt som den største skatteunndragelsessaken i Norgeshistorien, og politiet har brukt sju år på å etterforske saken. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.