- Legitimitet i den norske befolkningen er en hovedutfordring for olje- og gassbransjen i Norge, og da mener jeg legitimitet i en klimasammenheng, sa Åslaug Haga til topplederforumet tirsdag ettermiddag, etter en rapport om Norges fremtid som energinasjon.

I rapporten trekkes blant annet tilgangen på nytt leteareal frem som en forutsetning for å opprettholde kompetansen i næringen, og en forutsigbar fremtidig olje- og gassproduksjon.

- Og det er nok en sammenheng mellom å få tilgang til nytt leteareal og viljen til å fremstå som mljøvennlig, sa Haga.

Vanskelig politisk
Haga utdyper hva hun mener med klimamessig legitimitet overfor DN Energi.

- For å ta den litt tabloide versjonen, så har det vært alt for lite diskusjon om olje og gassbransjen de siste årene. Folk i Norge tar olje- og gassbransjen for gitt. Og særlig på denne siden av fjellet er det en tendens til å forholde seg til bransjen som en pengekran. Det er lite kunnskap om hvilke utfordringer bransjen står overfor.

- Når da klimadebatten slo ned som en bombe i den offentlige debatten i fjor, ser vi at mange bare ser på olje- og gassbransjen som et miljøproblem. I en slik situasjon er det vanskelig politisk å argumentere for åpning av nye områder og støtte økt vikrsomhet på norsk sokkel, selv om det bare betyr å opprettholde dagens nivåer, sier Haga.

Leteareal for klimasak?
- Jeg er usikker på om sektoren har nok legitimitet til at vi kan gjøre det de ber om - nemlig gi dem mer leteareal. Folk flest oppfatter ikke at vi har en petroleumsnæring som ønsker å ta klimasaken på alvor, sier hun.

- Men er det bare oljebransjens skyld at det ikke har vært debatt om en så viktig næring?

- Om det er journalistene som ikke skriver om den komplekse bransjen sin skyld, eller politikere som ikke har turt å ta debattene sin skyld eller bransjen sin skyld, kan man jo diskutere. Men situasjonen er uansett at bransjen har et problem.

Ber om høyere mål
Bransjen mener Norge har et stort potensial som en betydelig eksportør at CO2-effektiv energi og teknologi. Som CO2-effektiv energi inkluderes naturgass, som er langt bedre enn kullet det erstatter i Europa, olje, som er langt renere når den kommer fra oss enn fra andre produsenter og mer vannkraft og en betydelig vindkraftutbygging.

I rapporten fra bransjeutvalget kom det også frem at man bare tror på en reduksjon i CO2-utslipp på 0,3 tonn fra eksisterende anlegg på norsk sokkel. Bransjens forkl#229 er at de allerede har gjort svært mye, og at norsk oljeproduksjon er den klart reneste i verden, målt i CO2-utslipp.

Likevel - det tallet var olje- og energiministeren svært lite tilfreds med.

- Jeg synes det var veldig lite ambisiøst, sa Haga til Tore Torvund, StatoilHydros sjef for norsk sokkel som la frem rapporten.

- På grunn av behovet foir legitimitet er jeg bekymret for det 0,3-tallet, sier hun.

Jobber med saken
StatoilHydro-direktør Tore Torvund er ikke uenig i at bransjen trenger å bygge opp legitimitet.

- Derfor jobber vi i StatoilHydro, og jeg vet andre gjør det samme, med å se hva vi kan gjøre annerledes. I estimatene er det ikke lagt inn elektrifisering av sokkelen. Det kan vi gjøre, men da ville vi ikke ha tatt økonomiske hensyn, sier han.

Åslaug Haga er en tilhenger av elektrifisering av sokkelen og ble nedslått av rapporten som viste at det koster mer enn det smaker å elektrifisere eksisterende plattformer. Målet er nå å elektrifisere halvparten av alle nye installasjoner.

Heller ikke offshore vindmøller, en annen av Åslaug Hagas store vyer, var tatt med i estimatet for et nytt CO2-regnskap for norsk energiproduksjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.