Christer Tromsdal erkjente på nyåret medvirkning til flere grove bedragerier mot banker og privatpersoner for et tosifret millionbeløp i rettssaken som pågår i Oslo tingrett, og som avsluttes fredag ettermiddag.

På tiltalebenken sitter også tidligere eiendomskonsulent Anthony Bratli og ekskunsthandler Terje Hvidsten, som begge nekter straffskyld for bedrageriene. Økokrim mener det er benyttet mange stråmenn og falske dokumenter, og en sentral del av tiltalen er salgene av to hotelleiendommer i Sverige. Påtalemyndigheten hevder salgene skjedde til overpris, og med bruk av uriktige regnskaper som viste at hotellene hadde lønnsom drift.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim la i retten ned påstand om seks års fengselsstraff for Christer Tromsdal, hvorav 15 måneder gjøres betinget. I tillegg ber Kavlie om at 9,4 millioner kroner inndras hos Tromsdal og at finansakrobaten må betale 18,7 millioner i erstatning.

- Litt i overkant

- Vi mener at økokrim nok har lagt seg litt i overkant. De har lagt for liten vekt på at vi står overfor veldig gamle forhold og for liten vekt på at Tromsdal nå har tilstått og forklart seg uforbeholdent om hele historien, sier forsvarer Nicolai V. Skjerdal i advokatfirmaet Hjort.

Førstestatsadvokat Kavlie ba om fem års fengsel, derav ett år betinget, for Anthony Bratli i tillegg til inndragning av 5,7 millioner og erstatning på 20 millioner. Tidligere eiendomskonsulent Bratli har innrømmet grov økonomisk utroskap mot Aker Eiendomsmegling for vel 600.000 kroner.

- Utroskapen er erkjent, men ellers legger vi ned påstand om full frifinnelse, sier forsvarer Christian Flemmen Johansen i advokatselskapet Elden.

For ekskunsthandler Terje Hvidsten ber Økokrim om fire og et halvt år i fengsel, derav ni måneder betinget. Førstestatsadvokat Geir Kavlie la ned påstand om 4,1 millioner i inndragning og 19,2 millioner i erstatning. 

Etterforsket siden 2008

- Vi har lagt ned påstand om full frifinnelse. Men straffpåstanden er altfor høy, og man har ikke tatt hensyn til tiden som er gått her, sier forsvarer Marte Svarstad Brodtkorb.

Tromsdal, Bratli og Hvidsten ble i 2012 idømt lange fengselsstraffer for grove bedragerier i denne saken. Men Borgarting lagmannsrett opphevet i september 2013 denne dommen på grunn av en inhabil fagdommer, og saken har nå vært til ny behandling i tingretten.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim sa da rettssaken startet at at sakskomplekset har vært etterforsket siden 2008, og at prosessen har vært lang og omfattende. Christer Tromsdal ble tiltalt for åtte grove bedragerier, men fikk også påtaleunnlatelse seks av de mindre bedrageripostene i tiltalen.

- Hittil er seks personer dømt for bedragerier, og flere er dømt for forholdene Tromsdal har vært tiltalt eller siktet for, sa Kavlie.

To advokater dømt

En pengeinnkrever, to tidligere advokater, en nattklubbeier og Brasil-investor, en kunsthandler og en bingomillionær er tidligere domfelt i Tromsdal-komplekset. En 61-årig Oslo-advokat ble frifunnet for grovt heleri ifjor høst, men dommen er anket av Økokrim og skal opp til behandling i Borgarting lagmannsrett senere i år.

Christer Tromsdal ble januar 2014 dømt til fengsel i tre år og ni måneder for grove lånebedragerier i en annen del av sakskomplekset. Ett år av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Tromsdal ble også dømt til å tåle inndragning av 2,7 millioner kroner og til å betale erstatning til både Santander Consumer Bank og GE Money bilfinans. Dommen ble anket, men kom ikke inn til behandling i lagmannsretten og er nå rettskraftig. Fengselsstraffen i den ett år gamle dommen inngår i straffpåstanden som er lagt ned i tilståelsessaken.

Les også: Vil endre finansiering av politiet

Les også: - Fartsblindhet hos Økokrim (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.