DNB ut mot Økokrim – mener etaten svikter i håndteringen av finansielle varsler

Norges største bank er kritisk til Økokrims behandling av varsler. Få saker knyttet til skattesvik blir analysert, sier sjefen for DNBs antihvitvaskingsarbeid.

Terje Aleksander Fjeldvær, konstituert leder for AML på konsernnivå og antihvitvaskingsansvarlig i DNB reagerer på at kun et fåtall av de mange sakene banken varsler om som mulig kriminalitet, blir analysert av Økokrim.
Terje Aleksander Fjeldvær, konstituert leder for AML på konsernnivå og antihvitvaskingsansvarlig i DNB reagerer på at kun et fåtall av de mange sakene banken varsler om som mulig kriminalitet, blir analysert av Økokrim.Foto: Stig B. Fiksdal/DNB
Publisert 29. January 2024, kl. 07.01Oppdatert 29. January 2024, kl. 16.50