– Dommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post én, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

Dommerne har dessuten kommet til at de to tiltalepunktene henger så tett sammen at de må vurderes sammen.

– Hele saken skal derfor behandles på nytt med nye dommere, sa Heyerdahl.

Dommernes ord

Dette sa lagdommer Kristel Heyerdahl ord for ord da fagdommerne opphevet juryens kjennelse i saken mot Eirik Jensen:

«Lagmannsretten har truffet følgende beslutning:

Går lagrettens kjennelse ut på at tiltalte ikke er skyldig, men retten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig, kan retten enstemmig beslutte at saken skal behandles på nytt for andre dommere, jevnfør straffeprosesslovens paragraf 376 a første ledd. Dette er en snever unntaksregel som ivaretar hensynet til å unngå klart uriktige frifinnelser, jevnfør Rettstidende 2007, 17-23, avsnitt 19.

Lagretten har svart nei på spørsmål 1. Lagmannsretten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig etter tiltalen post 1 og beslutter enstemmig at saken skal behandles på ny med andre dommere, jevnfør straffeprosesslovens paragraf 376 a første ledd, første punktum.

Lagretten har svart ja på spørsmål 3 og 4. Lagmannsretten finner at post 1 i tiltalen, som er besluttet behandlet på ny, ved den nye behandlingen bør behandles sammen med post 2 i tiltalen, jevnfør straffeprosesslovens paragraf 376 a andre ledd, andre punktum.

Saken mot Eirik Jensen skal etter dette i sin helhet behandles på ny for andre dommere.

Beslutningene jevnfør straffeprosessloven (...) er enstemmige.

Vil anke

En fortumlet Jensen fikk spørsmål om han forsto fagdommernes beslutning.

– Egentlig ikke, men ja, svarte han.

Eirik Jensen vil anke avgjørelsen fra fagdommerne i Borgarting lagmannsrett, som bestemte at saken mot ham skulle behandles på nytt.

– Det er svært overraskende at fagdommerne ikke kan godta juryen som har sittet i seks dager og vurdert dette grundig, sa Eirik Jensens forsvarer, advokat John Chr. Elden etter at juryens kjennelse ble satt til side av fagdommerne.

– Dette er en lite verdi sorti av juryordningen. Det finnes ingen fellende bevis, og da har fagdommerne basert dette på en helhetsvurdering, fortsatte Elden.

Forsvarsadvokaten sa at Jensen ble overrasket, selv om alle muligheter har vært diskutert.

Frifunnet av juryen

Juryen på sin side frifant Jensen for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Juryen mente derimot at ytelsene han fikk av Gjermund Cappelen er å regne for korrupsjon, og konkluderer med at korrupsjonen er grov. I grunnlaget for spørsmålet ble det vist til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

Juryen i Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse mandag ettermiddag, etter å ha rådslått om bevisene og spørsmålene om skyld i narkotika- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Idar Vollvik: – Slik blir du raskt rik … Og sånn unngår du skivebom
01:07
Publisert: