Fredag fortalte DN om hvordan den rike og mektige Wilhelmsen-familien i generasjoner har holdt seg med en hemmelig utenlandsformue, gjemt på kontoer i Sveits og gjennom stiftelser og selskaper i Panama, Liechtenstein og Bahamas. Først i årene mellom 2011 og 2016 er pengene – rundt én milliard kroner – blitt flyttet til Norge, gjennom skattemyndighetenes skatteamnesti-ordning (se egen faktaboks).

– Vårt forslag er at man setter en tidsfrist på at dette amnestiet løper ut for å rydde opp i slike saker og få formuer hjem til Norge. Det gjeldende skatteamnestiet burde være på et par tre år, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Kaski er klar på at ordningen har hatt en fornuftig begrunnelse tidligere, men at den ikke lenger er like gjeldende.

– Det er grovt umoralsk det som skjer og disse skjulte pengene er en trussel mot velferdsstaten. På et tidspunkt er det ikke lenger mulig å si at man ikke kjenner til disse formuene. Vi vet at veldig store formuer er skjult utenlands.

Utfasing av ordningen

Kaski opplyser at det kan bli aktuelt å fremme utfasingen av ordningen som et lovforslag i Stortinget og ta det med seg i et eventuelt nytt flertall etter valget.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen er enig i at en slik utfasing av amnestiordningen kan være aktuell.

Eigil Knutsen er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.
Eigil Knutsen er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. (Foto: Vidar Ruud/NTB)

– I takt med at mottiltak mot bruk av skatteparadis begynner å fungere bør vi se på om det bør planlegges for en utfasing av amnestiordningen. En tidsfrist for amnesti kan også bidra til at flere får kalde føtter og melder seg til myndighetene, skriver Knutsen i en sms.

– Et tankekors

Kaski mener at skatteamnestiet i Wilhelmsen-saken ikke er noe å bli overrasket over.

– Det pågår fortsatt i dag at nordmenn skjuler formuene sine i skatteparadiser, sier Kaski.

Knutsen mener det er positivt med søkelys på at formuene til noen av landets rikeste er gjemt bort i skatteparadiser.

– Det er et tankekors at ordningen fremdeles er like raus når det rapporteres om at det er mer krevende å skjule formuen, som er et tegn på at det internasjonale samarbeidet og informasjonsutvekslingen begynner å fungere, skriver Knutsen.

Han mener saken om Wilhelmsen-familien viser hvor viktig det er med forsterket innsats på området, og hvor innfløkte eierstrukturene er.

– Da er det en skandale at regjeringen har nedprioritert dette arbeidet og bevilgninger til kontroll i Skatteetaten de siste åtte årene, sier Knutsen.

DN har kontaktet Finansdepartementet for en kommentar til kritikken, men ikke fått svar.

DNs Gøran Skaalmo: Slik skjules utenlandsformuene
Derfor tilbyr norske myndigheter skatteamnesti for skjulte utenlandsformuer.
01:12
Publisert:

DN har også spurt Høyre hva de mener om skatteamnesti-ordningen og kritikken fra Knudsen mot regjeringen. Finanspolitisk talsperson Mudassar Kapur har ikke kommentert kritikken fra Knudsen og skriver følgende i en sms:

– Det er viktig at folk vil gjøre opp for seg, og bidrar til fellesskapet. I enkelte tilfeller kan amnesti være en pragmatisk løsning. Samtidig vil jeg understreke at den norske samfunnsmodellen hviler på at alle følger lover, regler og betaler skatt.

Kapur har ikke svart på om det er aktuelt for Høyre å se nærmere på skatteamnesti-ordningen. DN har også spurt Frp om deres syn på ordningen, men ikke fått svar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.