DNB og NHO i felles front: Krever umiddelbar handling mot eksplosjon i økonomisk kriminalitet

DNB-sjef Kjerstin Braathen ser at internasjonale kriminelle nettverk nå øker aktiviteten i Norge. NHO-sjef Ole Erik Almlid advarer om at milliardverdier kan gå tapt.

– Finanssektoren har bemannet opp betraktelig og investert betydelig, men så har man ikke bemannet opp tilstrekkelig og på samme måte i andre deler av verdikjeden, sier DNBs toppsjef Kjerstin Braathen om tilstanden innen økonomisk kriminalitet, og får støtte av NHO-sjef Ole Erik Almlid.
– Finanssektoren har bemannet opp betraktelig og investert betydelig, men så har man ikke bemannet opp tilstrekkelig og på samme måte i andre deler av verdikjeden, sier DNBs toppsjef Kjerstin Braathen om tilstanden innen økonomisk kriminalitet, og får støtte av NHO-sjef Ole Erik Almlid.Foto: Per Thrana
Publisert 1. July 2024, kl. 09.12Oppdatert 1. July 2024, kl. 12.04