Koronakrisen kan endre kriminaliteten rundt oss, ifølge en ny trusselvurdering fra Økokrim, som legges frem torsdag av konstituert Økokrim-sjef Hedvig Moe.

– Når det skjer store samfunnsendringer, vil også kriminaliteten vanligvis forandre seg, sier hun.

I Økokrims trusselvurdering 2020 skisseres hvordan korona-epidemien sammen med oljepriskrig og økonomisk nedkjøling kan sette mange i en vanskelig økonomisk situasjon. Det kan gi andre typer kriminelle enn de typiske profesjonelle og organiserte kriminelle.

– Både folk og selskaper som vanligvis driver skikkelig kan gjøre ting de ellers ikke ville gjort. Det kan bli misbruk av støtteordninger, tapping av selskaper før konkurs, og for så vidt korrupsjon.

Allerede nå har Økokrim etterretningsopplysninger om selskaper som utnytter dagpengeordninger i bransjer som bygg og anlegg, bilpleie, og restauranter og butikker, ifølge Økokrim-sjefen. Ansatte blir satt til å jobbe svart samtidig som staten betaler dagpenger fordi de ansatte er permittert.

– Utnytting av permitteringsordningen og tiltakspakkene begås av både kriminelle opportunister og vanligvis lovlydige mennesker som i desperasjon utnytter muligheter til å dekke til livets, eller bedriftens opphold, sier Moe.

Konkursbølge kan skjule kriminalitet

Økokrims nye trusselvurdering kommer rundt to år etter den forrige fra 2018, og var nær ferdigskrevet tidligere i vinter, før covid-19 rammet Norge. Uker med hastearbeid senere gir rapporten en fersk analyse av hva Økokrim forventer av økonomisk kriminalitet tilknyttet koronakrisen:

  • Svindel med dagpenger. Økokrim skriver at det kjenner til bedrifter i Norge «som begår trygdebedrageri under koronapandemien ved å permittere ansatte samtidig som de opprettholder arbeidet i bedriften. Det er mistanke om at permitterte arbeidere jobber, samtidig som de mottar dagpenger fra Nav og mottar svart betaling fra arbeidsgiver.»
  • Utnyttelse av nasjonale strakstiltak. I regjeringens nye krisepakke skal flere titall milliarder deles ut etter at selskapene selv sier hvor mye de har tapt på grunn av korona. Kontrollen vil bli krevende, slik Økokrim også tidligere har advart om i DN. «Kompensasjonsordninger kan misbrukes ved for eksempel å fremstille den økonomiske situasjonen som verre enn den egentlig er, eller ved å benytte midlene til et annet formål enn avtalt».
  • Konkurskriminalitet. Stadig flere selskaper bukker under på grunn av koronakrisen. Ikke alle konkurser vil være legale, advarer Økokrim. «Store virksomheter tappes ofte urettmessig for aktiva mens de fortsatt eksisterer, ved eksempelvis salg av eiendeler til underpris.»

Lovbrudd fra selskaper og personer som vanligvis er lovlydige, kommer i tillegg til at koronakrisen nå vil utnyttes av organiserte kriminelle.

– Det kan være kriminelle krefter som allerede driver ulovlig, for eksempel innen vold og narkotika, eller i skjul av en lovlig virksomhet. Disse kan utnytte situasjonen ved å tappe støtteordningene for penger de ikke har krav på.

Økokrim-sjefen advarer også mot en ny tilleggsfaktor som kan øke risikoen for korrupsjon, bedragerier og svindel ytterligere: Nye ansvarsområder og at mange må løse oppgaver fra hjemmekontor og på nye måter, gjør både statlige og private virksomheter mer utsatt.

Skatteetaten: 30 korona-tips

Skatteetaten, som Økokrim samarbeider tett med, opplyser til DN at de hittil har fått 30 tips knyttet til koronatiltak. 15 av disse gjelder permitteringsreglene direkte.

Økokrim-sjefen vil ikke si om de allerede er i gang med etterforskning av konkrete saker, men sier Økokrim nå vurderer hvordan ressursene skal brukes fremover.

– Helt overordnet må vi prioritere hvordan vi bruker våre ressurser, og det kan hende at vi skal bruke typisk mer ressurser på å ettergå misbruk av de statlige tiltakspakkene. Det kan fort bli aktuelt.

– Straffesakene vi ser de neste ti årene, vil de handle om ting som skjer de neste månedene?

– Det kan godt være. Men ting som skjer om ett år kan også være en følge av det som skjer nå. Vi tror at pandemien vil ha langsiktige konsekvenser. Dette er dyptgående samfunnsendringer som vil påvirke mye fremover. Samtidig vil det finnes kriminalitet som vi har sett før og ikke er lenket til dette, som misbruk av skatteparadiser, eller miljøkriminalitet fordi folk velger billige løsninger.

– Hva bekymrer deg mest med koronakrisen?

– Det er veldig vanskelig å forutse hvordan ting er om bare seks måneder. Vi har aldri vært i en situasjon som dette. Så det som bekymrer meg mest er rett og slett usikkerheten om hvordan dette kommer til å bli, at ingen har fasiten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.