Over et halvt år etter at rettssaken var ferdig i februar, fikk meglerhusgründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes – og deres to medtiltalte meglere fra Nordic Securities' bergenskontor – sin dom sent i går kveld.

Egenæs og Tangenes var tiltalt på begge punktene i Økokrims tiltale: Grovt bedrageri og grovt brudd på god forretningsdrift. De to medtiltalte meglerne var tiltalt på det andre punktet, og meglerne erkjente straffskyld for forhold med ett års strafferamme i desember i fjor. Derfor kommer de også unna med en fengselsstraff på 90 dager og et krav om å betale et mindre pengebeløp på omkring 150.000 kroner i dommen.

Og selv om ikke Økokrim nødvendigvis er helt fornøyd med utfallet for Egenæs og Tangenes, blir det langt større summer og fengselsstraffer for dem.

I den ferske dommen som retten har avsagt tirsdag kveld heter det at de to hovedtiltalte dømmes til ubetinget fengsel i tre år og ni måneder for grovt bedrageri. Dette inkluderer straffen på fengsel i syv måneder for bruddet på god forretningsskikk, og her må de ut med 50.000 kroner hver i saksomkostninger.

Begge to må så tåle en inndragning på 6,3 millioner kroner og at de fradømmes retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år på det første og mest alvorlige tiltalepunktet, grovt bedrageri.

Totalt får de to en kortere fengselsstraff enn påstanden Økokrim la frem i sluttinnlegget, da Økokrim mente de to hadde gjort seg skyldige til en fengselsstraff på seks år.

De hovedtiltalte har ikke erkjent straffskyld. DN ba tirsdag om en kommentar, men de har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Egenæs' og Tangenes' forsvarer Anders Brosveet, advokat og partner i advokatfirmaet Elden sier onsdag morgen:

– Vi kommer selvfølgelig til å anke den, sier advokat og administrerende partner i Advokatfirmaet Elden, Anders Brosveet.

Den ene av de to medtiltalte meglernes advokat, Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort, sier til DN onsdag morgen:

– Vi trenger litt tid til å fordøye dommen, så skal vi bruke dagen for å se hva vi gjør videre.

Også den andre forsvareren, Pål Sverre Hernæs, sier det samme og legger til:

– Vi registrerer at reaksjonen er vesentlig lavere en Økokrims påstand.

Økokrim har enn så lenge ikke kommentert utfallet av saken til DN.

Flere høye regninger

I Økokrims sluttprosedyre i februar i år ble det lagt ned en påstand om at samlet 43,5 millioner kroner skulle inndras hos Egenæs og Tangenes, og hvor de skulle stå for halvparten hver. Dette kunne benyttes til å betale eventuelle erstatningsbeløp.

Da var det imidlertid 39 fornærmede i saken, og dommerne frikjenner Egenæs og Tangenes i fire av disse tilfellene og straffeutmålingen er konsentrert om 35 personer og 39,5 millioner kroner.

I februar sa påtalemyndigheten at Egenæs og Tangenes skulle fengsles i seks år, da «bedrageriets størrelse er nok til en streng straff på fem år og med skjerpende omstendigheter mener påtalemyndigheten at den bør være på seks år».

I Økokrims påstand het det også at Egenæs og Tangenes skulle fratas retten til å drive forretningsdrift i fem år, og på dette punktet er dommerne enige. På punktet om saksomkostninger får ikke Økokrim medhold hos dommerne i den delen av dommen som knytter seg til grovt bedrageri.

Her heter det i dommen:

– De tiltalte er idømt relativt lange fengselsstraffer, og erstatningsansvar og de også er fratatt retten til å drive næringsvirksomhet i en periode på fem år. Etter en samlet vurdering idømmes ikke ansvar for saksomkostninger.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle ledet Økokrims advokater. Her med politiadvokat Lars-Kaspar Andersen.
Førstestatsadvokat Trude Stanghelle ledet Økokrims advokater. Her med politiadvokat Lars-Kaspar Andersen. (Foto: Elin Høyland)

Rettssaken holdt på i nærmere 70 dager, og med fire tiltalte, ni forsvarere, fem dommere og minst fem ansatte fra Økokrim var det tidvis folksomt i rettssalen. Som DN skrev i august, viser opplysninger fra Oslo tingrett og Økokrim at den foreløpige regningen var i ferd med å passere 30 millioner kroner.

– Dette er en stor og omfattende sak, også i Økokrim-sammenheng. Kostnadene er derfor som forventet, uttalte Økokrim-sjef Pål Lønseth til DN.

Hos Økokrim ble det understreket at kostnadstallene var et «grovt anslag», og at det ikke er mulig å nøyaktig angi hva som er medgått av ressurser til denne saken. Dette fordi etterforskerne har jobbet med flere ulike saker samtidig, og fordi Økokrim ikke fører timeregnskap per sak.

Hentet inn Elden og Hjort

I tiltalen fra februar i fjor er navnene på 39 privatpersoner listet opp. De rakk samlet å kjøpe aksjer i Nordic Securities’ morselskap, The Nordic Group (TNG), for 46,7 millioner kroner før det hele raknet.

Økokrim konstaterte at aksjene «ble senere tilnærmet verdiløs», og verdsettelsen av TNG var et stort tema under rettssaken. Det fremkom at TNG på to ulike tidspunkter var verdsatt til henholdsvis 500 millioner kroner og mer enn 620 millioner kroner, da selskapets aksjer ble solgt videre til småsparere. Det siste verdianslaget kom i 2016.

Totalt ble det solgt TNG-aksjer til drøyt 200 personer. Erik Egenæs på sin side uttalte i Oslo tingrett at Nordic-konsernet kunne vært verdt 1,1 milliarder kroner i dag:

– TNG var en unotert aksje, og unoterte aksjer har ikke et regulert marked eller regler som påvirker prissettingen. Den baseres på nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene. Enhver aksjekurs er gjengivelse av fremtidige forhold, sa Egenæs.

Og:

– Verdsettelsen (...) var innenfor rimelig margin, når vi sammenligner med andre selskap i samme bransje.

Meglerhuset hadde allerede hatt Finanstilsynet på nakken i et drøyt år, da det mistet konsesjonen tidlig i januar 2017. Kort tid etter gikk Finanstilsynet til det uvanlige skrittet at det anmeldte foretaket til Økokrim. Ifølge Finanstilsynet er Nordic Securities det eneste verdipapirforetaket det har anmeldt.

Sammen med de to meglerne var Egenæs og Tangenes også tiltalt for å ha opptrådt «grovt og gjentatt, i strid med god forretningsskikk», da salget av TNG-aksjene skjedde gjennom meglerne ansatt i datterselskapet.

Advokat og partner Anders Brosveet (t.h.) ledet Eldens forsvarere. Advokat Rasmus Woxholt (t.v.) var en av to advokater som forsvarte Endre Tangenes.
Advokat og partner Anders Brosveet (t.h.) ledet Eldens forsvarere. Advokat Rasmus Woxholt (t.v.) var en av to advokater som forsvarte Endre Tangenes. (Foto: Elin Høyland)

En av grunnene til at rettssaken tok tett på 70 dager i Oslo tingrett, var at de fire i utgangspunktet nektet straffskyld. Den andre viktige grunnen til det store omfanget var bevisførselen i hver av de 39 fornærmedes tilfeller.

Egenæs og Tangenes ble forsvart av advokater fra Elden, mens de to medtiltalte meglerne brukte advokatfirmaet Hjort som sine forsvarere i Oslo tingrett. Halvveis inn i rettssaken ga de to meglerne opp og tilsto. Samlet hadde de fire totalt ni advokater ved sin side i rettssalen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.