Økokrim har tiltalt tre tidligere direktører i omsorgsleverandøren Stendi (tidligere Aleris Ungplan og BOI as) for grov korrupsjon, sammen med en leder av selskaper som leverte tjenester til Stendi. Det skriver Økokrim i en pressemelding torsdag.

Økokrim mener lederen av leverandørselskapene enten selv eller gjennom selskapene har gitt direktørene private økonomiske fordeler. Samtidig har direktørene hatt betydelig innflytelse på valg av leverandører og innkjøp av tjenester til Stendi, mener Økokrim.

– Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige, sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum i en pressemelding.

Strafferammen for grov korrupsjon er inntil ti år fengsel.

Boligoppussing og Range Rover

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen blant annet barnevern, hjemmetjenester og eldreomsorg.

Ifølge tiltalen skal lederen av selskapene som leverte tjenester til Stendi ha gitt de tre tidligere direktørene økonomiske fordeler.

  • En av de tiltalte tidligere direktørene skal ifølge Økokrim ha fått overført verdier for minst 1,17 millioner kroner. Verdiene besto, ifølge Økokrim, av vederlagsfri oppussing/rehabilitering av direktørens bolig for minst én million kroner og fri bruk av en Range Rover Sport.
  • En av de andre tiltalte tidligere direktørene skal ifølge Økokrim ha fått overført verdier for minst 657.900 kroner i form av en BMW i3, en BMW X3 og en båt av typen Windy 28 Ghibli.
  • Den tredje tiltalte tidligere direktøren skal, ifølge Økokrim, ha fått overført verdier for minst 162.500 kroner. Ifølge Økokrim har vedkommende fått tre sykler med tilhørende utstyr, samt sponsormidler til en idrettskrets.
  • Forholdene for lederen som ifølge Økokrim skal ha overført verdier til de tre tidligere direktørene, gjelder perioden 2013 til 2019.

Verdioverføringene har ifølge Økokrim hatt sammenheng med de tre tiltalte tidligere direktørenes stilling i Stendi og deres mulighet til å påvirke innkjøp.

Økokrim besluttet å etterforske saken etter å ha mottatt et varsel fra Stendi, opplyses det.

Mener seg utsatt for gjengjeldelser

Forsvarer for lederen som ifølge Økokrim skal ha overført verdier til de tre tidligere direktørene, Mats Stenmark, formidler følgende kommentar på vegne av sin klient:

– Jeg bestrider straffskyld for forholdet tiltalen gjelder, og ser frem imot å forklare meg nærmere om saken i retten.

Ifølge lederen har tiltalen sitt utspring i at han sommeren 2018 varslet toppledelsen i Stendi om en ukultur og økonomiske misligheter både hos konkrete ansatte, og også i virksomheten som sådan.

– I ettertid har jeg vært utsatt for det jeg mener er gjengjeldelser fra selskapet, sier han gjennom sin forsvarer.

Han sier han aldri har hatt til formål å gi de involverte direktørene fordeler.

– Derimot har jeg brukt mye ressurser på å inndrive betalingen for tjenestene de henvendte seg til meg for å bestille, sier han, og legger til at det for øvrig var kjent for ledelsen i Stendi at de aktuelle direktørene privat leide biler av selskapet hans og at ledelsen i Stendi hadde godkjent at de kunne dette.

Stendi ønsker ikke å kommentere saken eller kritikken fra den tiltalte lederen.

– Vi finner det ikke ryddig å kommentere sånne påstander. Ingen kommentar, sier kommunikasjonsdirektør Julie Borchgrevink.

Bestrider tiltalen

Advokat Christian Hjort, som forsvarer den tidligere direktøren som ifølge Økokrim skal ha mottatt verdier for minst 657.900 kroner, sier hans klient bestrider tiltalen og bestrider at han skal ha mottatt noen utilbørlig fordel.

– Han har hatt private avtaler med en av Stendis leverandører og i tilknytning til to biler og en båt, og det er avtaler som er private uavhengig av hans stilling i Stendi og det var klarert med Stendi at han kunne inngå en slik avtale, sier Hjort.

Hjort sier at hans klient avviser at det har vært et gaveelement i avtalen, men at det har vært en uenighet om pris.

– Min klient understreker at avtalen ikke har hatt betydning for hans arbeid i Stendi.

– Kom dette overraskende på?

– Det har vært en lang periode med pågående siktelse som kom overraskende på, og som har vært bestridt hele veien, svarer Hjort.

Stiller seg uforstående

Advokat Thomas Skjelbred, som forsvarer den tidligere direktøren som ifølge Økokrim skal ha fått overført verdier for minst 162.500 kroner, sier hans klient stiller seg uforstående til at det er tatt ut tiltale mot ham.

– Han har kjøpt og betalt gjenstandene til pålydende pris, og solgt en eiendom fastsatt av en autorisert takstmann til takst. Han kan ikke se at han har mottatt en fordel i anledning det. Det er solgt som privatperson, ikke i anledning hans stilling, sier Skjelbred.

– Min klient har samarbeidet med Økokrim hele veien, stilt i avhør og levert dokumentasjon. Han regnet med at Økokrim skulle frafalle siktelsen. Nå ser han frem til å få behandlet saken for domstolen, sier han.

Advokat Andreas Nyhaug, som også er forsvarer i saken, formidler følgende kommentar på vegne av sin klient, som ifølge tiltalen skal ha mottatt verdier for minst 1,17 millioner kroner.

– Han kjenner seg ikke igjen i anklagen som er rettet mot ham, og erkjenner naturlig nok heller ikke straffskyld. Han ser frem til å få saken belyst i retten. Det er etter vårt syn overraskende at det er tatt ut tiltale, skriver Nyhaug i en melding.

«Skjerpende at det er misbruk av det offentliges midler»

– Denne saken gjelder grov korrupsjon, det er høye beløp og et selskap som er tilbyder på vegne av det offentlige og det mener vi gjør saken alvorlig, sier statsadvokat Anne Glede Allum til DN.

– Det er skjerpende når det er det offentliges midler som blir misbrukt, på grunn av det sterke hensynet til den alminnelige tillit til forvaltningen. Før saken skal opp for retten ønsker vi ikke å kommentere hvor lang straff det vil bli bedt om, fortsetter hun.

– To av advokatene formidler på vegne av sine klienter at de er overrasket over dette. Burde de være det?

– Det ønsker vi ikke å kommentere, svarer statsadvokaten.

I pressemeldingen som er gått ut om saken, skriver Økokrim at lederen av leverandørselskapene har gitt direktørene private økonomiske fordeler enten selv eller gjennom selskapene. Samtidig har direktørene hatt betydelig innflytelse på valg av leverandører og innkjøp av tjenester til Stendi as, ifølge Økokrim.

Allum ønsker ikke å kommentere hvordan Økokrim har vurdert denne innflytelsen, og sier at det blir et bevistema i retten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.