Nordic Securities-saken er i innspurten etter fire måneder i Oslo tingretts åttende etasje. Der står gründerne av meglerhuset, Erik Egenæs (47) og Endre Tangenes (46), tiltalt for både grovt bedrageri og grovt brudd på god forretningsskikk.

– Det er rett og slett finansakrobatiske momenter de to har demonstrert. Her er det helt fravær av reelle verdier, sa politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i Økokrim da han åpnet påtalemyndighetens sluttprosedyre i Nordic Securities-saken.

Erkjenner ikke straffskyld

Fire år etter Økokrims siktelse mot Nordic Securities i 2018 erkjenner hverken Tangenes eller Egenæs straffskyld.

Grovt bedrageri straffes med opp til seks års fengsel. Økokrims politiadvokater understreker at Egenæs og Tangenes er ressurssterke og Økokrim mener det er riktig med en streng og ubetinget straff for at «Egenæs og Tangenes ikke skal begå straffbare handlinger i fremtiden».

– Bedrageriets størrelse er nok til en streng straff på fem år og med skjerpende omstendigheter mener påtalemyndigheten at den bør være på seks år, uttalte politiadvokat Silje Slotterøy Dahlheim i retten.

Hun la til at straff for økonomisk kriminalitet må ha et preventivt formål.

Mens Nordic Securities’ morselskap hadde over 200 aksjonærer på det meste, har Økokrim trukket ut 39 aksjonærer som fornærmede. Samlet tapte de nær 47 millioner kroner på kjøp av aksjer i morselskapet, The Nordic Group (TNG). En av de fornærmede kjøpte aksjer for 6,4 millioner kroner.

«Papirpenger og luft»

– De fornærmede trodde de var med på å finansiere selskapet, men i realiteten kjøpte de aksjer av Egenæs og Tangenes – som ikke tilførte selskapet likviditet av betydning, uttalte Andersen.

Ifølge Økokrim ville ingen av TNG-kjøpene blitt gjennomført om det ikke var for de straffbare forholdene. Egenæs og Tangenes skal ha solgt aksjer for 101 millioner kroner fra desember 2015 til sommeren 2016, som er tilsvarer tiltaleperioden, og de fornærmede i saken sto for nær 47 millioner kroner av totalen.

Økokrim mener det skal inndras 43,5 millioner kroner hos Egenæs og Tangenes, og at de skal stå for halvparten hver. Økokrim opplyser å ha korrigert for skatt og tidligere utbetalte erstatninger. Dette kan benyttes til å betale erstatningsbeløpene.

Aktor representeres av førstestatsadvokat Trude Stanghelle (midten), politiadvokatene Lars-Kaspar Andersen (foran) og Silje Slotterøy Dahlheim (til høyre).
Aktor representeres av førstestatsadvokat Trude Stanghelle (midten), politiadvokatene Lars-Kaspar Andersen (foran) og Silje Slotterøy Dahlheim (til høyre). (Foto: Elin Høyland)

Finanstilsynet anmeldte forholdene i Nordic Securities våren 2017 og etter tre år med etterforskning, konkluderte påtalemyndigheten i tiltalen i fjor at Egenæs og Tangenes hadde solgt aksjer i morselskapet som senere ble «tilnærmet verdiløs».

I Oslo tingrett gikk Andersen tirsdag gjennom en rekke transaksjoner og hvordan Økokrim mener TNG fikk en «skyhøy» verdisetting.

– Dette er papirpenger og luft, når man ser på verdisettingen, sa Andersen, og åpnet for at man kan se på et vekstselskaps fremtidige budsjetter.

– Egenæs og Tangenes fikk dessuten daglige oppdateringer om utviklingen i hovedinntektskildene, men de ga ikke denne informasjonen videre til de fornærmede, Andersen.

Politiadvokaten mener det alene er godt nok for å karakterisere dette som bedrageri.

– De unnlot å gi vesentlige opplysninger om selger av TNG-aksjen, og om TNGs økonomiske resultater og fremtidsutsikter, la Andersen til.

Økokrim mener videre at Egenæs og Tangenes samhandlet og «utnyttet andre».

Sjokkert

– Det er ganske sjokkerende at Økokrim – som har som hovedoppgave å beskytte vårt samfunnsøkonomiske system – argumenterer for en rettstilstand som i praksis vil gjøre det kriminelt å selge aksjer i unoterte selskaper, uten å invitere aksjekjøper inn på en fullstendig selskapsgjennomgang, sier administrerende partner i Elden, Anders Brosveet, som forsvarer både Egenæs og Tangenes.

– Det Økokrim argumenterer for vil være ødeleggende for innovasjon og entreprenørskap i norsk næringsliv. Og sånn er det selvfølgelig ikke, sier Brosveet til DN.

Brosveet mener aktoratets prosedyre fremstår som om politiadvokatene «ikke forstår forskjellen på Røeggen-saken, der DNB måtte dekke en småsparers tap, og vilkårene for bedrageri».

Mens Økokrims prosedyre ble gjennomført tirsdag, er det satt av tre dager til forsvarerne. Da vil den juridiske betydningen av «bedrageri» angripes.

– Implikasjonen av Økokrims argumentasjon er at DNB skulle ha vært dømt for bedrageri i Røeggen-saken. Og det var jo selvsagt aldri aktuelt, sier Brosveet.

Han mener Økokrims prosedyre «i praksis er helt frikoblet fra gjeldende rett både når det gjelder vilkårene for bedrageri og hva en selger av aksjer plikter å opplyse om»:

– Aksjer er spekulasjonsobjekter og utgangspunktet om at den enkelte har risikoen for egne forutsetninger står helt sentralt privatrettslig. Og i en bedragerisak må det mye mer til, både for å konstatere opplysningsplikt og for å anse det bevist at aksjekjøperen bygget på forutsetninger han ikke sørget for å ta inn i avtalen.

Meglerne tilsto

I tiltalens punkt om grovt brudd på god forretningsskikk sto Egenæs og Tangenes tiltalt med to tidligere meglere i Nordic Securities. Dette punktet ble håndtert i retten i begynnelsen av januar, da deres to medtiltalte tilsto straffskyld for forholdene.

Meglerne mente imidlertid at de hadde operert etter instrukser fra deres sjefer. Tilståelsen medførte at Økokrim la inn noe rabatt og en påstand om fengsel i fem måneder, rettighetstap og inndragning av i overkant av én million kroner hos hver.

Økokrims etterforskning er blitt ledet av førstestatsadvokat Trude Stanghelle, og opplyser at påstanden for Egenæs og Tangenes er 11 måneder på punktet om grovt brudd for god forretningsskikk, men at dette er inkludert i totalen på seks år.

Fra Nordic Securities gründere og ledere er det blitt sagt at Finanstilsynets undersøkelser i 2016 var med på å påvirke driften negativt. Finanstilsynet trakk tilbake meglerhusets konsesjon i januar 2017. Hun viste til at Finanstilsynet var på hugget etter å ta meglerhus som distribuerte spekulative og lånefinansierte finansprodukter.

– De tiltalte visste hva de hadde i skuffene, og vi får illustrert flere steder i vår sak at de tiltalte visste om Finanstilsynets holdning til Nordic Securities’ hovedprodukt. De fornærmede fikk imidlertid ikke vite om dette.

– Vi har også flere klare vitneutsagn her i retten på at Egenæs og Tangenes visste at Nordic Securities kunne miste konsesjonen etter megling av aksjene i meglerhusets morselskap, TNG, la Stanghelle til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.