Da dommerne i midten av februar i år avsluttet hovedforhandlingene i Nordic Securities-saken, gikk de to dommerne og deres tre fagkyndige meddommere i gang med å skrive ut dommen i det som er å anse som en av landets største bedragerisaker. Ifølge både Oslo tingrett og Økokrim kan dommen ventes i løpet av kort tid.

Da vil hovedtiltalte Erik Egenæs og Endre Tangenes motta beskjeden om deres forsvar holdt mål i retten eller om de ryker på de to tiltalepunktene: Grovt bedrageri og grovt brudd på god forretningsdrift.