Hver dag sender banker og andre private aktører en stor mengde rapporter til Økokrim om hvitvasking av penger og mulig korrupsjon.

Søndag kveld publiserte medier over hele verden, blant dem norske Aftenposten, om lekkede dokumenter fra den amerikanske finanstilsynsmyndigheten Fincen. Hemmelige dokumenter avslører at storbanker har flyttet på 2000 milliarder dollar for kunder i saker som knytter seg til mistenkelige transaksjoner.

I vinter fikk Økokrim ramsalt kritikk for manglende kapasitet til å håndtere slike hvitvaskingsmeldinger, spesielt fra bankene.