Lime-saken ble tatt opp til doms fredag – tre måneder på overtid – med påstand om tolv års fengsel for hovedtiltalte Sajjad Hussain. Som eier og sjef for dagligvarekjeden Lime gjorde han seg skyldig i grov menneskehandel ved at han hentet minst ti pakistanere til Norge for å jobbe for seg, framholdt aktor i sin avslutningsprosedyre.

– Det er det store omfanget, både hva gjelder antall fornærmede og tiden dette har foregått, som er begrunnelsen for påstanden om tolv års fengsel. Vi mener det er snakk om et voldsomt omfang. Ti av de fornærmede har jobbet under tvang, og det er snakk om sosial dumping for fire andre, sier statsadvokat Geir Evanger til NTB.

De til sammen 14 fornærmede i Lime-saken ble satt til å jobbe opptil 14 timer i døgnet, i de fleste tilfellene sju dager per uke. Lønna var svært beskjeden, og dekket bare det som skulle betales i skatt og utgifter til kost, losji og til å betale for å få lov til å komme til Norge, med utsikter til opphold og etter hvert statsborgerskap, ifølge tiltalen.

Nekter skyld

Det 50 sider lange dokumentet omfatter 35 brudd på straffeloven, arbeidsmiljø-, utlendings- og ligningsloven.

Ni av de tolv tiltalte nektet straffskyld da ankebehandlingen startet 3. september i fjor, mens tre innrømmet delvis straffskyld. Hovedtiltalte Hussain avviste ikke brudd på arbeidsmiljøloven, men har hele veien benektet å ha gjort seg skyldig i menneskehandel.

En advokat som er omfattet av tiltalen, samt mannen som står som nummer to på listen over tiltalte, må dømmes til seks års fengsel. Evanger finner det særdeles skjerpende at en advokat har vært involvert i den angivelige kriminelle virksomheten.

– Jeg påsto ubetinget fengselsstraff for alle de tiltalte, med unntak av tre som jeg ba om betinget straff for, sier Evanger. Det dreier seg blant annet om foreldrene til hovedtiltalte.

Historisk omfang

De tolv tiltalte er blitt forsvart av til sammen 25 advokater. Aktoratet består av i alt fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Rent fysisk hadde ikke domstolen plass til alle som skulle ha en rolle i hovedforhandlingen, og måtte bygge om den største rettssalen i det gamle bygget før retten kunnes settes.

Koronautbruddet og sommerferien førte til betydelige forsinkelser i saksgangen, men Evanger kjenner likevel ikke til noen annen sak i norsk rettshistorie som har hatt en slikt omfang og varighet som Lime-saken.

Når lagmannsretten nå har tatt saken opp til doms, er det over fire og et halvt år siden den begynte sin gang gjennom rettssystemet, da Oslo tingrett startet sin behandling. Trolig går det ytterligere nesten ett år før retten er klar med sin dom. Ifølge en melding fra Borgarting lagmannsrett fredag ettermiddag ligger det an til domsavsigelse først nærmere sommeren neste år.

Menneskehandel

Forholdene saken omhandler, er knyttet til driften av dagligvarebutikker i Lime-kjeden. Høsten 2014 aksjonerte politiet og flere offentlige etater mot 20 butikker i kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

Forsvarerne problematiserte både for tingretten og lagmannsretten at aktoratet tilsynelatende forsøkte å viske ut skillet mellom brudd på arbeidsmiljøloven og menneskehandel. Hovedtiltaltes forsvarer i første instans, advokat John Christian Elden, gikk så langt som på beskylde aktoratet for å ville utvide arbeidsmiljøloven med menneskehandel.

Det er derfor liten grunn til å tro at saken får sin ende ved lagmannsretten dom, og all grunn til å tro at spørsmålet om lovanvendelsen en gang i framtida blir mat for Høyesterett.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.