Slår alarm om politiets innsats: – De mest alvorlige og komplekse sakene henlegges først

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark er alvorlig bekymret for antall henleggelser av alvorlig økonomisk kriminalitet. I fjor henla politiet rundt halvparten av alle saker fra skattemyndighetene.

– Hele tilliten til skattesystemet er basert på at vi viser alle som er lovlydige at det å drive med skatteunndragelser får konsekvenser. Det er viktig, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
– Hele tilliten til skattesystemet er basert på at vi viser alle som er lovlydige at det å drive med skatteunndragelser får konsekvenser. Det er viktig, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.Foto: Mikaela Berg
Publisert 1. February 2024, kl. 03.01Oppdatert 1. February 2024, kl. 13.52