– Underslaget er grovt fordi det særlig er lagt vekt på at verdien av det underslåtte er betydelig, underslaget har pågått over lengre tid, og det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag, skriver påtalemyndigheten i tiltalen der en mann i 20-årene tiltales for å ha bedratt Sparebank 1 SMN for 75 millioner kroner i vinter.

Mannen var innleid fra Manpower da han begikk underslagene i SMN fra midten av desember til midten av januar.

– Tiltalen er som forventet, sier mannens advokat og forsvarer, Christian Wiig.

Hans klient fikk tiltalen forkynt av uniformert politi lørdag formiddag.

– Jeg kan ikke forstå hvordan dette har tatt så lang tid. Mannen erkjente i vinter alle forhold knyttet til underslaget i banken, kommenterer Wiig.

Hans klient er i tillegg tiltalt for grov hvitvasking av utbyttet han fikk fra underslaget, samt et annet forhold som omfatter grovt bedrageri av et mindre beløp fra en privatperson.

– Helt ordinær utdannelse

DN har opplyst politiet om Wiigs uttalelser om tidsbruken i etterforskningen, men statsadvokat Eli Nessimo vil ikke kommentere forsvarer Christian Wiigs uttalelser.

Hun sier derimot i en pressemelding:

– Dette er en alvorlig tiltale, som omhandler store summer. Det er imidlertid for tidlig å si noe om straffenivået i saken. Saken vil sendes til tingretten for beramming mandag 2. oktober, og så er det retten som må vurdere om det er grunnlag for å domfelle tiltalte i saken. Påtalemyndigheten har ingen ytterligere kommentarer til tiltalebeslutningen, sier statsadvokat Nessimo.

Av tiltalebeslutningen fremkommer det at mannen underslo SMN gjennom 24 transaksjoner. Beskrivelsen av underslaget fremstår ikke som komplisert på noen som helst måte:

  • I midten av desember overfører den tiltalte 90.000 kroner fra tre ulike kontoer til én annen.
  • Metoden gjentas ytterligere én gang, før beløpsstørrelsen økes. Allerede etter en uke er det snakk om millionbeløp.
  • Mannen bruker ni arbeidsdager – før, under og etter julen i fjor – på å overføre til sammen 18,5 millioner kroner, før han i løpet av fire dager i januar underslår 56,5 millioner kroner.

Da saken ble kjent i vinter, kom det frem at internkontrollen i Sparebank 1 SMN hadde kontaktet mannen allerede i romjulen. Men selv om varsellampene hadde begynt å blinke hos faggruppen, som i banken omtales som compliance-avdelingen, ble ikke mannen forhindret fra å fortsette underslagene.

Advokat Christian Wiig forsvarer den tiltalte mannen.
Advokat Christian Wiig forsvarer den tiltalte mannen. (Foto: Thor Nielsen)

– Det begynte ganske smått før beløpene dro på seg. Den tiltaltes underslag fordrer ingen spesielle ferdigheter. Han har en helt ordinær treårig høyere utdannelse, sier advokat Wiig, som vil prosedere på at den skadelidende, banken, var medvirkende.

Wiig legger til at den tiltalte har vært under behandling etter at han var varetektsfengslet.

– Som han selv sier: Han skulle vært stoppet mye før.

Da konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebank 1 SMN ble intervjuet i februar uttalte han:

– «Hvordan kunne dette skje?» er det vanligste spørsmålet jeg har fått i det siste. Min holdning er krystallklar. Dette skulle aldri skjedd.

I en kortfattet kommentar sier kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske i SMN til DN søndag:

– Vi har tillit til at alle forhold rundt underslaget vil bli grundig belyst i forbindelse med rettssaken, og har ingen ytterligere kommentarer til saken nå.

Også grov hvitvasking

Tiltalen opplyser at tyveriutbyttet ble overført fra SMN til en rekke ulike kontoer den tiltalte disponerte i Norge og i utlandet i flere omganger. Fra DNB ble over 70 millioner kroner overført til nettmegleren IG gjennom et Visa-kort og 105 transaksjoner.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt.
Politiadvokat Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt. (Foto: Joakim Halvorsen/NTB)

– Han investerte videre deler av utbyttet i ulike verdipapirer og finansielle instrumenter, og fordekket derved hvor utbyttet befant seg, hvor det stammet fra og dets bevegelser, skriver påtalemyndigheten, som mener den tiltalte også gjør seg skyldig i grov hvitvasking.

Den tiltalte puttet pengene i svært risikable, finansielle produkter der alt kan gå tapt på kort tid.

– Ingen normal bank vil anbefale en småsparer å putte penger i slike produkter, uttalte påtaleansvarlig Ole Andreas Afret til DN i februar og la da til:

– Vi snakker om veldig risikable posisjoner.

Forberedt på lang straff

Ifølge Wiig står hans klient overfor en strafferamme på opptil seks års fengsel.

– Jeg registrerer at deler av complaince-avdelingen i banken ble skiftet ut mens underslagene pågikk, men tiltalte sier han ikke visste om dette. Han sier han ikke utnyttet situasjonen, og er i dag lei seg for at han ikke ble stoppe før, sier Wiig.

I februar kunne DN opplyse at den tiltalte benyttet kontoer i Danske Bank og DNB for så å sette pengene i spekulative finansprodukter hos nettmeglerne IG og Nordnet.

– Hva sier den tiltalte i dag om motivet – om hva han skulle bruke pengene på?

Motivet var å reinvestere pengene i utlandet på en måte som han skulle få mye igjen på, men han skal ikke hatt noen klare tanker om hva de pengene skulle brukes på, sier Wiig.

Wiig opplyser at han har kalt inn SMNs konsernsjef Jan Frode Jansson som vitne i saken. Banken har fått igjen to tredjedeler av de 75 millionene, mens resten antas å være tapt på finansielt «ville spekulasjoner».

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.