Frp var det eneste partiet som ikke var invitert til pressekonferansen på Stortinget.

Der la Høyre og de øvrige partiene frem sin Stortinget vil endre lisensen

Det er Ap og mediepolitisk talsperson Arild Grande som har vært førende i å forhandle frem en enighet mellom de fleste partiene på Stortinget.

Høyre kom inn i enigheten i forrige uke.

- Vi mener denne saken er så viktig at den fortjener bredest mulig enighet mellom partiene på Stortinget. Dette er et ledd i arbeidet med å få en overordnet og prinsipiell tilnærming til alle de midlene - i dag cirka seks milliarder kroner - som brukes på mediepolitikk i Norge, sier Kårstein Eidem Løvaas, Høyres mediepolitiske talsperson.

I innstillingen skriver komiteen følgende om TV 2:

- Vi mener det vil være et betydelig tap for mediemangfoldet dersom NRK skulle bli alene om å tilby allmennkringkastingsinnhold. Vi viser til at en rapport konkluderer med at det er vesentlige merkostnader knyttet til TV 2s allmlennkringkastingsinnhold, og at kostnadene har økt over tid. Vi vil understreke behovet for at staten sikrer videreføring av en avtale med en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen og ber regjeringen snarest utlyse avtale som sikrer dette.

Utvalget ber også "regjeringen utrede en modell der deler av merkostnadene som er forbundet med forpliktelsene en kommersiell allmennkringkaster påtar seg, blir kompensert."

Stortinget vil også be regjeringen utrede en delegering av NRKs generalforsamling til en stiftelse etter svensk modell.

Lisensen skal ikke lenger fastsettes i Stortinget hver høst på tampen av budsjettforhandlingene.

I stedet vil komiteen heller at regjeringen skal gi NRK og lisensbetalerne økt forutsigbarhet gjennom å gi et styringssignal hvert fjerde år.

Dette vil gi NRK gode forutsetninger for både effektivisering og nyutvikling, heter det.

Politikerne innser samtidig at dagens modell med en særskilt kringkastingsavgift knyttet til om seerne eier et tradisjonelt tv-apparat, ikke er levedyktig i fremtiden.

Komiteen peker på at fremtidens ordning bør være ubyråkratisk og ha en mer sosial profil enn i dag, og skriver at:

"Stortinget ber regjeringen forsikre seg om at det som en del av ekspertgruppens arbeid med alternative finansieringsmodeller for NRK blier utredet en ordning etter finsk modell."

I Finland ble lisensen omgjort til en Trøbbel i vente for sniktitterne dnPlus noe som sørget for at langt flere måtte være med på å finansiere statskringkasteren YLE enn tidligere.

TV 2-veteraner som Oddvar Stenstrøm, Jan Ove Ekeberg og Arill Riise TV 2-profiler krangler om statsstøtte om det er riktig å ta imot statens penger, eller om TV 2 må verne om sin uavhengighet og avstå fra statsstøtte.

Et forslag bør komme innen utgangen av 2016, krever et flertall på Stortinget.

Det er TV 2 godt fornøyd med. Sjefen Olav T. Sandnes var igår i København med Knut Olav Åmås' Mediemangfoldsutvalg, som Stortinget nå på mange måter har akterutseilt med sin aktivisme.

Men i en pressemeldnig sier Sandnes:

– Dette er en viktig dag for norsk mediemangfold og for Bergen. Nå ser vi frem til at regjeringen følger opp det brede politiske flertallet i komiteen og lyser ut en ny avtale, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

- Dette er tilstrekkelig for oss. Politikerrne sier det handler om å sikre to allmennkringkastere og sikre TV 2 i Bergen som et alternativ til NRK, sier nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2.

NRKs nyhetsmelding torsdag
NRKs nyhetsmelding torsdag
NRK la like før pressekonferansen ut en melding om at det var "ingenting som tyder på at TV 2 får statlig hjelp".

- Dette er jo et godt eksempel på at det er viktig med en sterk allmennkringkaster i tillegg til NRK, sier Årsæther med et glimt i øyet.

At P4-sjef Trygve Rønningen også har meldt seg på i kampen om statlige kroner, og vaket rundt i vandrehallen på Stortinget, kommenterer Årsæther slik:

 -Jeg registrerer at allmennkringkasting på radio også blir nevnt som en av oppgavene til Mediemangfoldsutvalget. Dette er en sak mellom Stortinget og MTG. Det er ikke noe vil sette oss imot, sier Årsæther.

Vil ikke hindre NRK

Komitemedlemmene ønsker ikke å innskrenke NRKs mulighet til å drive en nasjonal nyhetstjeneste på nettet.

NRK er i dag "mindre, ikke mer, dominerende i det norske mediemarkedet enn de har vært historisk sett. Det ville være en stor feilslutning  ålaste et sterkt NRK for den vanskelige situasjonen særlig papiravisene er i," heter det.

Les også: Nær milliardsmell for TVNorge-eier

Se video - Venstres partileder, Trine Skei Grande forklarer hvordan modellen for NRK-lisensen vil fungere i forslaget som har blitt presentert av Stortinget:

NRK-lisensen blir TV-skatt etter finsk modell
Venstres partileder, Trine Skei Grande forklarer hvordan modellen for NRK-lisensen vil fungere i forslaget som har blitt presentert av Stortinget.
02:12
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.