Foreløpige tall fra Norges Bank viser at eiendelene i oljefondet nå er verd 2.273 milliarder kroner. Ved inngangen til 2008 var oljefondet på 2.091 milliarder kroner.

Tilsynelatende en liten vekst altså, men det er takket være store overføringer fra staten.

- På tross av kraftige overføringer fra oljevirksomheten ser det ut som om fondets størrelse er omtrent uendret, sier Erik Bruce, sjefanalytiker Nordea til DN.no.

400 mrd opp i røyk
Ifølge statsbudsjettet for 2008 skal regjeringen ha overført 411 milliarder kroner fra oljevirksomheten til Statens pensjonsfond utland, oljefondet.

Uten overføringene ville fondet altså ha krympet med flere hundre milliarder kroner ifjor.

Regjeringen hadde ifølge statsbudsjettet regnet med at oljefondet ville øke til 2.300 milliarder kroner ved utgangen av året.

Fondet forvaltes gjennom investeringer i aksjer og obligasjoner i utlandet, markeder finanskrisen herjet med i store deler av fjoråret. Akkurat hvor mye av den labre avkastningen som kan tilskrives kollapsen i finansmarkedene blir først kjent på onsdag når årsrapporten legges frem.

Kronehjelp
Oljefondet får nemlig et realt løft av kronen. Kronen har vært svært svak i store deler av andre halvår. Svakere kronekurs gir høyere kroneverdi for fondet, siden fondet utelukkende er investert i internasjonal valuta.

Makroanalytiker Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets har beregnet hvordan de ulike delene av oljefondets investeringer har utviklet seg fra utgangen av tredje kvartal til utgangen av fjerde kvartal ifjor.

Oljefondet målt i norske kroner var rundt 150 milliarder kroner høyere ved utgangen av fjerde kvartal enn det var ved utgangen av tredje kvartal.

- Dersom man ser helt bort fra overføringene til fondet så er det nok svekkelsen av kronen som gjør at vi kommer ut i pluss, sier Aamdal til DN.no.

Kronen har svekket seg 20 prosent mot dollar mellom utgangen av tredje kvartal til utgangen av fjerde kvartal.

- Hvis vi grovjusterer fondets størrelse ved utgangen av 2008 med svekkelsen av valutakursen så skulle nivået vært 1.819 milliarder. Det er en nedgang på 300 milliarder kroner fra tredje kvartal, sier Aamdal.

Krise på børsen
Ifølge Aamdal hadde oljefondet en liten overvekt av aksjer i forhold til obligasjoner i fjerde kvartal.

Fondets aksjeplasseringer har svekket seg kraftig i verdi i fjerde kvartal.

- Når man bruker den brede indeksen Norges Bank selv bruker som indikator på markedsutviklingen så falt den med 22-23 prosent fra utgangen av tredje til utgangen av fjerde kvartal. Obligasjonsmarkedet er litt vanskeligere å anslå, men det kan se ut som om det var en liten positiv bedring i obligasjonsverdiene. Dette henger sammen med at rentene falt en god del, sier Aamdal.

Tøffere i år
Oljefondet får det trolig like tøft i år. Fra desember til januar falt verdien av fondet med 170 milliarder kroner. Hovedårsaken til fallet er at kronen styrket seg i januar, og at verdien av de utenlandske investeringene falt i verdi.

De statlige overføringene kommer også til å være langt lavere i 2009 enn i 2008. Dette henger sammen med at lavere oljepris senker statens inntekter fra oljeindustrien. I tillegg vil statsbudsjettet gå i underskudd i år på grunn av store statlige overføringer til tiltak som skal dempe effekten av finanskrisen.

- Må vi forberede oss på at fondet vil minke i år?

- Det kommer an på avkastningen. Det blir betydelig lavere overføringer til oljefondet i år, så da må vi håpe på at avkastningen blir bedre, sier Bruce.