Hva må vi forstå ved tiden vi lever i for å kunne lage sosialdemokratisk politikk som treffer?

Tankeeksperimentet for alle oss som vil at Arbeiderpartiet skal styre landet igjen, begynner ikke med løsninger, det begynner med å lete etter en forståelse av hva som skal løses. Hva er urettferdig og for hvem i 2018.

Vi må forstå hvorfor unge i dag bekymrer seg så mye at de føler livet er et slit, hvordan forskjeller mellom folk oppleves for dem som har minst og hva de som jobber i oljebransjen opplever at de trenger for å kunne bidra inn i omstillingen til fornybarsamfunnet.

Så må vi vise hvordan vi mener samfunnet bør se ut om ti år, og ha en tydelig plan for hvordan vi skal komme dit skritt for skritt. Her er tre konkrete mål fra meg og AUF:

1. Om ti år skal forskjellene i Norge være mindre, ikke større.

Vi må aldri tvile på at det er mulig å utjevne forskjeller, og vi må alltid prioritere å føre politikk som reduserer forskjeller mellom folk. Hvordan skal vi kunne se barna som vokser opp i fattigdom i øynene og si at vi ikke bare godtok at flere og flere vokste opp trangbodd, at de ikke hadde råd til ferier og barnebursdager, men at vi også godtok at det samtidig ble flere milliardærer?

Hvordan skal vi kunne se barna som vokser opp i fattigdom i øynene

Sannheten er at det kan vi ikke. Eller vi burde ikke kunne det.

Økende forskjeller straffer dobbelt. Når ulikheten øker, synker vanlige folks lønn. Med mindre penger å bruke sysselsetter vi færre, tar inn mindre i skatt og vanlige folk får lavere livskvalitet. Fattigdom i Norge handler om ulikhet og medisinen er omfordeling.

For mange i vår generasjon står i dag utenfor arbeidsmarkedet, disse må inn og bidra. Vi må ta kontroll over boligmarkedet så bolig blir noe du har for å bo i, ikke et investeringsobjekt. Vi må gjeninnføre skatt på arv fordi vi vet at to tredjedeler av de rikeste i Norge er rike fordi de har arvet penger. Folk i jobb skatter av inntektene sine, da skulle det bare mangle at de som arver også bidrar til fellesskapet.

Vi må tette hullene i velferdssystemet vårt, blant annet gjennom å gjøre tannhelse til en del av de offentlige helsetjenestene og ha et varmt måltid i skolen.

2. Om ti år skal Norge være et fornybarsamfunn som har klart å kutte klimagassutslipp.

Det finnes mange former for klimapolitikk, men skal vi løse klimakrisen samtidig som vi holder folk i jobb og skaper nye jobber, må Arbeiderpartiet lage planen for det. Folks hverdag er avhengig av trygghet i jobb for å føle trygghet i livet. Alle skal få en plass i det nødvendige grønne skiftet. Det skylder vi de som har jobbet dag og natt for å sikre velferden i Norge.

Vi må investere i menneskene i oljenæringen som har unik kompetanse vi kommer til å trenge fremover. Vi må la folk få vri kompetansen sin og bygge ny kompetanse for fremtiden. Samtidig må vi legge om skattesystemet i favør av fornybar energi og slutte å åpne oljefelt som gjør det umulig å nå klimamålene og som det er usikkert om kommer til å være lønnsomme.

Vi må vise at vi er klare til å la jordens tåleevne være en ramme for politikken, og at vi kan ta tøffe valg. Ett eksempel er spørsmålet om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Når alle ordførerne i de berørte kommunene sier nei, fagfolk sier nei og flertallet i folket sier nei, må vi lytte til det og ta et standpunkt som er i takt med folk og som er tydelig på hva vi mener.

3. Om ti år skal ungdomsgenerasjonen se lyst på fremtiden og føle seg bra nok som de er.

Økonomisk vekst er lite verdt hvis politikken ikke klarer å løse det mest essensielle for oss mennesker: å ha det bra i eget liv, og føle at det er bruk for oss i samfunnet.

Økonomisk vekst er lite verdt hvis politikken ikke klarer å løse det mest essensielle for oss mennesker: å ha det bra i eget liv, og føle at det er bruk for oss i samfunnet

Vi må ha en skolepolitikk som ikke gjør ungdomsgenerasjonen syke, men gir mulighet til å oppleve mestring. I ideologiske spørsmål om skolen må vi stå i klar kontrast til Frp og Høyre som ønsker mer testing og måling i skolen.

Elevene er for komplekse til å bli målt på enkle måter. Vi må ha en skolepolitikk som sørger for at alle elever blir sett. Hvor elevene blir trygge på at de har ressurser de kan bidra med og får muligheten til å være den beste versjonen av seg selv. Ungdatas undersøkelse viser at 42 prosent føler at alt er et slit i løpet av sist uke. Unge folk skal ikke føle at livet er et slit. Vi skal få lov til å drømme om fremtiden, ikke bekymre oss over press fra alle kanter.

Elever som faller ut av skole og jobb må få vite at det er bruk for dem. Vi må ha et eget Nav ung og kortere saksbehandlingstid for unge som står uten jobb. Vi må ha miljøterapeuter og andre inn i skolen som kan jobbe med skolemiljøet og elevene.

En ting er sikkert: samfunnet vårt trenger mer rettferdighet. Det trenger sosialdemokrati. (Vilkår)

Se ungdomspartiets videobrev Jonas Gahr Støre
00:32
Publisert: