Økonomiprofessorene Gisle James Natvik og Kjetil Storesletten påpekte nylig her i DN at det oser av dårlig utformet regulering at myndighetene ikke varierer kravet til avdrag på boliglån med nivået på inflasjonen.

En samfunnsøkonomisk god regulering ville etter deres mening innebære at avdragskravet synker med økende inflasjon og motsatt.