Hendelsene rundt omstillingen av Statistisk sentralbyrå (SSB) har gitt meg en dejà vu-følelse tilbake til 2002, da jeg var statssekretær og deltok i et utvalgsarbeid om opprettelsen av Nav. Alle var enig om at delegering måtte være et bærende prinsipp, og stor var overraskelsen da Finansdepartementets embetsmann rakte opp hånden og sa at finansministerens syn var at det skulle skje «avklaring av myndighet», ikke delegering.