Deling åpner for økt verdiskaping

Ubenyttede ressurser tas i bruk når transaksjonskostnadene avtar. Men de som «deler», må betale skatt på linje med andre.

Publisert: Oppdatert:

Etter vår oppfatning åpner delingsøkonomien for økt verdiskaping ved at ressurser som tidligere var innlåst og ubenyttet som følge av transaksjonskostnader, nå tas i bruk, skriver artikkelforfatterne.
Etter vår oppfatning åpner delingsøkonomien for økt verdiskaping ved at ressurser som tidligere var innlåst og ubenyttet som følge av transaksjonskostnader, nå tas i bruk, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Fredrik Bjerknes)