Espen Skjelland, forskningsdirektør, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Hva hvis Forsvaret får mer penger?

Det mest opplagte alternativet, å fordele budsjettøkningen jevnt ut over dagens forsvar, er ikke det beste.

Publisert: Oppdatert:

Vesentlig økte forsvarsbudsjetter kan omsettes i vesentlig større sikkerhet. Dessuten er de positive effektene skalerbare – økte budsjetter gir økt sikkerhet selv uten å nå helt opp til toprosentmålet.
Vesentlig økte forsvarsbudsjetter kan omsettes i vesentlig større sikkerhet. Dessuten er de positive effektene skalerbare – økte budsjetter gir økt sikkerhet selv uten å nå helt opp til toprosentmålet. (Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret)