Steinar Holden

Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Budsjettstimulans med Trump

Økte offentlige investeringer vil styrke amerikansk økonomi, mens store skatteletter, særlig til de rikeste, vil svekke offentlig finanser.

Publisert: Oppdatert: